"momentum" - Svensk översättning

EN

"momentum" på svenska

volume_up
momentum {substantiv}

EN momentum
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

momentum
volume_up
energi {utr.} [vard.]
The new Member States are showing dynamism and an exemplary European momentum.
De nya medlemsstaterna visar energi och en exemplarisk europeisk slagkraft.
EU kan skapa en genuint ny energi.
I hope that the political decision-makers in Kiev will now maintain the momentum of recent weeks.
Jag hoppas att de politiska beslutsfattarna i Kiev nu kommer att behålla den energi vi sett de senaste veckorna.

2. fysik

momentum

3. "force", vardagligt

momentum
volume_up
kraft {utr.} [vard.]
Today, there is new momentum in fulfilling disarmament commitments.
I dag finns det ny kraft i fullgörandet av nedrustningsåtaganden.
These developments bring a new momentum to the European perspective of the Western Balkans.
Denna utveckling ger ny kraft åt det europeiska perspektivet för västra Balkan.
Good management of this vacuum is required so that the momentum for peace is kept alive.
Det krävs att detta vakuum hanteras rätt så att fredens inneboende kraft hålls levande.
momentum
volume_up
styrka {utr.} [vard.]
Momentum will be provided by accession, not by standing still.
Anslutning, och inte passivitet, ger EU styrka.
If we keep on endlessly postponing the debate, we shall deprive ourselves of our right to provide political momentum.
Om vi ständigt skjuter upp debatten, berövar vi oss själva rätten att tillhandahålla politisk styrka.
I would like once again to congratulate the people involved in the summit and I think a lot of momentum and progress has been made.
Jag vill återigen gratulera alla som medverkade vid toppmötet och jag menar att vi har vunnit i styrka och gjort stora framsteg.

Synonymer (engelska) till "momentum":

momentum
English

Användningsexempel för "momentum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGiving it greater visibility is a first necessary step towards creating momentum.
Ett första nödvändigt steg mot att skapa drivkraft är att göra den synligare.
EnglishMadam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
(EN) Fru talman! Turkiet håller på att tappa fart på sin väg mot EU-anslutning.
EnglishThe political process has taken on new momentum following the NATO summit.
Den politiska processen efter Natos toppmöte har varit präglad av en ny dynamik.
EnglishFirst of all, we shall continue the negotiations with Cyprus with no loss of momentum.
Vi fortsätter till att börja med förhandlingarna med Cypern i oförminskad takt.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Detta har skapat ett momentum, men även en stark allmän opinion för att hitta sanningen.
EnglishWe must keep the momentum going, not least in view of global competition.
Vi måste behålla drivkraften, inte minst med tanke på den globala konkurrensen.
EnglishThe Presidency intends to take this opportunity to give the relationship fresh momentum.
Ordförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.
EnglishHowever, it needs to maintain the momentum of the reform process in all areas.
Men det måste upprätthålla drivkraften i reformprocessen på alla områden.
EnglishLet us take advantage of the momentum that recent crises have lent the Union.
Låt oss ta vara på den skjuts framåt som de senaste kriserna har gett EU.
EnglishIt falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
Det faller återigen på Europeiska unionen att visa ledarskap och bibehålla drivkraften.
EnglishIn short, we have to translate this momentum into a truly global result.
Kort sagt behöver vi omsätta denna drivkraft i ett verkligt globalt resultat.
EnglishMr Lehne's report gives important momentum to this process and we support his report.
Kollegan Lehnes betänkande ger viktiga impulser till detta, och vi stöder betänkandet.
EnglishFirst of all, we must maintain the new momentum which the Union has shown with the euro.
Framför allt för att hävda den nya drivkraft som unionen har visat med euron.
EnglishThe new Member States are showing dynamism and an exemplary European momentum.
Det visar också att Europas nedgång varken är verklig eller oundviklig.
EnglishSecondly, we should call for new momentum on the stalled situation in Cyprus.
För det andra bör vi efterlysa nya impulser till den stillastående situationen på Cypern.
EnglishLet us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
Låt oss nu hoppas att detta är över, och att förhandlingarna kommer att ta fart igen.
EnglishAt the same time, it clearly underlines the need to give greater momentum to dialogue.
Samtidigt betonas tydligt behovet av att ge dialogen en större drivkraft.
EnglishWe cannot afford to lose more of the momentum that existed at the beginning of the Nineties.
Vi har inte råd att förlora mer av det momentum som fanns i början på 90-talet.
EnglishWill the momentum behind the European Union's Mediterranean policy survive enlargement?
Kommer entusiasmen för Europeiska unionens Medelhavspolitik att överleva utvidgningen?
EnglishThe momentum provided during 2004 must carry on beyond 2004 - it should not stop there.
Drivkraften som ges under 2004 måste fortsätta bortom 2004 - det skall inte sluta där.