EN

momentous {adjektiv}

volume_up
You are performing your work for Europe in a truly momentous period.
Ni utför ert arbete för Europa under en verkligt viktig tid.
Detta toppmöte var en mycket viktig händelse.
We must be mindful of the fact that this is a momentous occasion, particularly in geopolitical and cultural terms.
Vi måste komma ihåg att detta är en viktig händelse, i synnerhet i geopolitisk och kulturell mening.

Användningsexempel för "momentous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnce again, my warmest thanks and my congratulations on today's momentous decision.
Låt mig än en gång tacka för och gratulera till dagens betydelsefulla beslut.
EnglishMomentous decisions of this kind cannot be made en bloc for several states at a time.
Viktiga beslut av det här slaget ska inte fattas gemensamt för flera länder samtidigt.
EnglishWe have managed to get the Council to make a momentous declaration here.
Vi har fått rådet att göra ett betydande uttalande i den riktningen.
EnglishThe European Union's enlargement to the east and south-east marks a momentous change in Europe.
I Europa betyder det att omfokusera Europeiska unionens karaktär och mål.
EnglishThat was a momentous event for the new Member States and indeed for the Union as a whole.
Även frågan om förslaget till ny konstitution hamnade på det irländska ordförandeskapets bord.
EnglishMr President, the next European Summit takes place in momentous times.
(EN) Herr talman! Nästa EU-toppmöte äger rum i ett kritiskt skede.
EnglishThese developments have momentous repercussions, which must be reflected in political decisions.
Utvecklingen har allvarliga följder som måste bemötas inom politiken.
EnglishThat was a momentous event for the new Member States and indeed for the Union as a whole.
Det var en mycket betydelsefull händelse för de nya medlemsstaterna och förvisso för unionen i stort.
EnglishThe European Union's enlargement to the east and south-east marks a momentous change in Europe.
Utvidgningen av Europeiska unionen österut och i sydost markerar en avsevärd förändring i Europa.
EnglishYou are performing your work for Europe in a truly momentous period.
Ni utför ert arbete för Europa under en verkligt viktig tid.
EnglishEconomic and monetary union will be a most momentous step.
Den Ekonomiska och monetära unionen utgör ett ytterst kritiskt steg.
EnglishAs Mr Poettering said, we cannot ignore the momentous events in Ukraine in the last two months.
Som Hans-Gert Poettering sade kan vi inte ignorera de två senaste månadernas viktiga händelser i Ukraina.
EnglishThis, dear friends, poses a human pressure on the planet of momentous scale.
Människans press på planeten- -är ödesdiger.
EnglishThis is a momentous time for our countries and for the EU.
Detta är ett ödesdigert ögonblick för våra länder och för EU.
EnglishIt presents a strategy for Europe to support the momentous changes in the southern neighbourhood.
I meddelandet läggs en strategi fram för EU:s stöd till de viktiga omvälvningarna i vårt södra grannskap.
EnglishAs a result of these momentous decisions, our new neighbours will be Ukraine, Belarus and Moldova.
Till följd av dessa betydelsefulla beslut kommer våra nya grannländer att bli Ukraina, Vitryssland och Moldavien.
EnglishAt this point we are reminded of the momentous nature of our work here in terms of the future of the European Union!
Här är det uppenbart att det vi gör här kommer att bli avgörande för Europeiska unionens framtid.
EnglishWe must be mindful of the fact that this is a momentous occasion, particularly in geopolitical and cultural terms.
Vi måste komma ihåg att detta är en viktig händelse, i synnerhet i geopolitisk och kulturell mening.
EnglishThe depletion of the ozone layers in the stratosphere is one of the most momentous environmental problems we are facing.
Uttunningen av ozonhalterna i stratosfären är ett av de allvarligaste miljöproblem vi står inför.
EnglishThese five years have been marked by major political and institutional changes and momentous events in Europe and around the world.
Jag skulle vilja börja detta vårt möte med att påminna er om var Europeiska unionen stod 1999.

Synonymer (engelska) till "moment":

moment