"momentarily" - Svensk översättning

EN

"momentarily" på svenska

EN

momentarily {adverb}

volume_up
momentarily
The one on the top right here is actually a dazzling laser intended to just blind the person momentarily and disorient them.
Den uppe i toppen där är faktiskt en skinande laser som är avsedd att förblinda en person tillfälligt och förvirra dem.

Användningsexempel för "momentarily" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMatter flows from place to place and momentarily comes together to be you.
Materia flödar från plats till plats och kommer för ett ögonblick samman för att vara du.
EnglishMr Watson, you, and some others with you, were momentarily confused.
Herr Watson! Ni och kanske några andra måste ha misstagit er.
EnglishTechnology has momentarily failed us; although the information appears on our little screens, it does not appear on the big one.
Tekniken fungerar inte för närvarande, på era små skärmar syns frågorna, men inte på den stora skärmen.
EnglishThe one on the top right here is actually a dazzling laser intended to just blind the person momentarily and disorient them.
Den uppe i toppen där är faktiskt en skinande laser som är avsedd att förblinda en person tillfälligt och förvirra dem.
EnglishLike Mr Sanz Fernández, rather than boring our listeners, I would just like to dwell momentarily on the constitutional aspects of this report.
I likhet med Sanz Fernández skulle jag, snarare än att tråka ut våra lyssnare, vilja dröja kvar en liten stund vid detta betänkandes konstitutionella aspekter.
EnglishNonetheless there is still a lack of transparency in the Council, so I wonder whether he could just lift the veil momentarily by answering some questions.
Det föreligger likväl en brist på insyn i rådet, så jag undrar om han skulle kunna lyfta på slöjan för ett ögonblick genom att svara på några frågor.
EnglishThat is why it is fitting to stop and consider what the issue actually is in this region, and take an overall view of it instead of just hinting at it momentarily.
Därför vore det lämpligt att stanna upp och beakta vad det faktiskt handlar om i detta område, och ge en allmän redogörelse över det i stället för att bara antyda det ibland.
EnglishBut if I take the example of the BBC - excuse my chauvinism momentarily - it is an example of a particular broadcasting ecology which citizens, I believe, have a right to.
Men om jag tar BBC som ett exempel - ursäkta min tillfälliga chauvinism - sä är det ett exempel på en speciell radio/TV-sändningsekologi som medborgarna, anser jag, har rätt till.
EnglishBut if I take the example of the BBC - excuse my chauvinism momentarily - it is an example of a particular broadcasting ecology which citizens, I believe, have a right to.
Men om jag tar BBC som ett exempel - ursäkta min tillfälliga chauvinism - sä är det ett exempel på en speciell radio / TV-sändningsekologi som medborgarna, anser jag, har rätt till.

Synonymer (engelska) till "momentarily":

momentarily
English