"molten" - Svensk översättning

EN

"molten" på svenska

EN

molten {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
molten
Continuous casting is an efficient industrial technique for casting molten steel into large steel slabs and is a global high production technique.
Stränggjutning är en effektiv industriell teknik för gjutning av smält stål i stora stålämnen och är en global hög produktion teknik.
(FR) Mr President, I would nevertheless like to remind my fellow Members that the Fukushima accident is not over and that there are still risks of explosion relating to the molten core.
Jag vill påminna mina parlamentskolleger om att olyckan i Fukushima inte är över och att det fortfarande råder en explosionsrisk som är kopplad till smält bränsle.
2. "metals"
molten
volume_up
flytande {adj.} (metaller)

Användningsexempel för "molten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSpent fuel generated by nuclear plants today can easily be used as fuel in fourth-generation molten-salt reactors.
Använt bränsle från kärnkraftverk kan i dag enkelt användas som bränsle i fjärde generationens smältsaltreaktorer.
EnglishAnd in Metroid, it's molten magma.
EnglishContinuous casting is an efficient industrial technique for casting molten steel into large steel slabs and is a global high production technique.
Stränggjutning är en effektiv industriell teknik för gjutning av smält stål i stora stålämnen och är en global hög produktion teknik.
EnglishAnd like a living organism, you tear it open, it bleeds its molten blood, rises up to heal that wound from the asthenosphere, hardens, forms new tissue and moves laterally.
Och precis som när man skär i en levande organism- -blöder jorden magma för att läka såret i astenosfären. ~~~ Magman stelnar och bildar ny vävnad som rör sig bort från bergskedjan.
English(FR) Mr President, I would nevertheless like to remind my fellow Members that the Fukushima accident is not over and that there are still risks of explosion relating to the molten core.
(FR) Herr talman! Jag vill påminna mina parlamentskolleger om att olyckan i Fukushima inte är över och att det fortfarande råder en explosionsrisk som är kopplad till smält bränsle.

Synonymer (engelska) till "molten":

molten