"molecule" - Svensk översättning

EN

"molecule" på svenska

volume_up
molecule {substantiv}
SV
EN

molecule {substantiv}

volume_up
molecule
Each molecule fits into its partner receptor and no other.
Varje molekyl passar in i avsedd receptor och inte i någon annan.
Each bacteria uses a particular molecule that's its language that allows it to count its own siblings.
Varje bakterie använder en specifik molekyl som sitt språk, för att räkna sina syskon.
They all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Alla har ett artspecifikt system - de har en molekyl som säger "jag".

Användningsexempel för "molecule" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Alla har ett artspecifikt system - de har en molekyl som säger "jag".
EnglishSo when those two are together, the molecule is neutral and nothing gets stuck down.
När de två är tillsammans är molekylen neutral och inget klistras fast.
EnglishIt's a flying laboratory that we took to make measurements in the region of this molecule.
Det är ett flygande laboratorium där vi gjorde mätningar av denna molekylen i området.
EnglishThe more complex the molecule, the more intense is the greenhouse effect.
Organiskt fluor tillhör denna kategori och måste övervägas ingående.
EnglishIn this one I'm just using the interspecies molecule, but the logic is exactly the same.
Här använder jag bara molekylen för kommunikation mellan arter men logiken är exakt densamma.
EnglishThe more complex the molecule, the more intense is the greenhouse effect.
Ju mer komplicerad molekylen är, desto större är växthuseffekten.
EnglishBut the right-hand part of the molecule is a little bit different in every single species.
Men den högra delen av molekylen är lite annorlunda för varje art.
EnglishSo they're all using this molecule for interspecies communication.
Så alla använder den här molekylen för kommunikation mellan arterna.
EnglishEach bacteria uses a particular molecule that's its language that allows it to count its own siblings.
Varje bakterie använder en specifik molekyl som sitt språk, för att räkna sina syskon.
EnglishEach molecule fits into its partner receptor and no other.
Varje molekyl passar in i avsedd receptor och inte i någon annan.
EnglishWe were flying at 100 meters above the top of the canopy to measure this molecule -- incredibly dangerous stuff.
Vi flög 100 meter över trädtopparna för att mäta denna molekylen -- väldigt farliga saker.
EnglishWe do all of this to understand the chemistry of one molecule.
Vi gör allt detta för att förstå kemin bakom en molekyl.
EnglishYou can make a molecule that looks like this, and, you know, he likes to hang out with his buddies, right.
Du kan skapa en molekyl som ser ut så här. ~~~ Och, du vet, han gillar ju att hänga med sina polare.
EnglishAnd the bacteria also have a receptor on their cell surface that fits like a lock and key with that molecule.
Bakterierna har även en receptor på cellytan som passar som ett lås och nyckel med just den molekylen.
EnglishHowever, we've discovered that there's actually no straightforward mechanism to develop a molecule for one-time use.
Men vi har upptäckt att det inte finns något lätt sätt att utveckla en molekyl för engångsanvändning.
EnglishIt's a very small, five-carbon molecule.
Det är en mycket liten molekyl med fem kolatomer.
EnglishThe molecule they had developed had three parts.
EnglishWhat the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Det viktiga vi lärt oss är att alla bakterier har exakt samma enzym och producerar exakt samma molekyl.
EnglishAnd then as the cells grow, they're all releasing that molecule into the environment, so there's lots of molecule there.
Och sen allteftersom cellerna blir fler släpper de alla ut molekylen i omgivningen så att det är en massa molekyler där.
EnglishThe molecule passes through and gets excreted.

Synonymer (engelska) till "molecule":

molecule