EN

molecular {adjektiv}

volume_up
molecular
Medical technology provides knowledge of all levels from molecular to the organ systems level.
Medicinsk teknik ger kunskap i alla nivåer från molekylär- till organsystemnivå.
In our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
I vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
They understood her breast cancer at the molecular level; they had no need to touch her breasts.
De förstod hennes bröstcancer på en molekylär nivå -- de behövde inte ta på hennes bröst.

Användningsexempel för "molecular" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd his work illuminated for me what the molecular world inside us is like.
Och hans arbete fick mig att förstå hur den molekylära världen inom oss ser ut.
EnglishMolecular Biology research focus on  how molecules and systems within cells interact.
Molekylärbiologin studerar främst hur molekyler och system inuti cellen samspelar.
EnglishMedical technology provides knowledge of all levels from molecular to the organ systems level.
Medicinsk teknik ger kunskap i alla nivåer från molekylär- till organsystemnivå.
EnglishIn our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
I vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
EnglishThey're the grand molecular disassemblers of nature -- the soil magicians.
De är de stora molekylära nedbrytarna i naturen -- jordmagikerna.
EnglishThey understood her breast cancer at the molecular level; they had no need to touch her breasts.
De förstod hennes bröstcancer på en molekylär nivå -- de behövde inte ta på hennes bröst.
EnglishSo with a little bit of molecular eye candy, we've got kinesins, which are the orange ones.
Så med en liten smula molekylärt ögongodis, har vi kinesin-proteiner, som är de orange sakerna.
EnglishIt strips you down to a molecular level, which means, for a moment, you cease to exist.
Det bryter ner dig till molekylnivå. vilket betyder, att för ett ögonblick, upphör du att existera.
EnglishThe second group is known as ‘bottom up’ technology and allows the molecular level to be set.
Den andra typen av teknik går nedifrån och upp och gör det möjligt att fastställa molekylnivån.
EnglishThe second group is known as ‘ bottom up’ technology and allows the molecular level to be set.
Den andra typen av teknik går nedifrån och upp och gör det möjligt att fastställa molekylnivån.
EnglishUsing gas chromatography (GC-FID) low molecular weight compounds could be separated and quantified.
Med gaskromatografi (GC-FID) kan man separera och kvantifiera enskilda lågmolekylära föreningar.
EnglishThere are many ways of casting molecular spells using DNA.
Det finns många sätt att kasta molekylära trollformler med DNA.
EnglishBut through science, we do have a fairly good idea of what's going on down at the molecular scale.
Men genom vetenskapen har vi ändå en ganska god uppfattning om vad som sker nere på den molekylära nivån.
EnglishThey're little molecular courier molecules walking one way.
De är små molekylära kurirmolekyler som går på ett håll.
EnglishWhat I'm going to show you are the astonishing molecular machines that create the living fabric of your body.
Det jag ska visa er är de häpnadsväckande molekylära maskiner som skapar vår kropps levande struktur.
EnglishThe field includes the mapping of molecular neural pathways between the brain and the peripheral nervous system.
Området innefattar kartläggning av molekylära signalvägar mellan hjärnan och det perifera nervsystemet.
EnglishThese are the kind of molecular programs that we want to be able to write, but the problem is, we don't know the machine language of proteins.
De här är den typ av molekylprogram som vi vill kunna ha möjligheten att skriva.
EnglishInvestigation of thiol binding of molecules to gold (Au) for molecular electronics by first-principles methods.
Undersökning av tiol bindningen till guld (Au) för molekylär elektronik tillämpning från första principer metoder.
EnglishThis is how you work at the molecular scale.
Det är så man arbetar på den molekylära skalan.
EnglishSo this is one of the biggest molecular structures that you have, at least as far as we've discovered so far inside of us.
Så detta är en av de största molekylära strukturer som vi har, åtminstone som vi hittills upptäckt inom oss.

"molecular gastronomy" på svenska

molecular gastronomy
Swedish
  • molekylär gastronomi
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"molecular genetics" på svenska

molecular genetics
Swedish
  • molekylär genetik
  • molekylärgenetik
Mera chevron_right