"Moldavia" - Svensk översättning

EN

"Moldavia" på svenska

EN

Moldavia {egennamn}

volume_up
1. geografi
They are Belgium, Switzerland, Moldavia and Macedonia.
Det är Belgien, Schweiz, Moldavien och Makedonien.
Mr President, as a neighbouring state, Moldavia is a sort of foster child to us.
Moldavien, vårt sorgebarn, som grannstat.
In a few years ' time, we shall be neighbours with the Republic of Moldavia.
Om några år kommer även Republiken Moldavien att vara vår granne.

Användningsexempel för "Moldavia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn a few years ' time, we shall be neighbours with the Republic of Moldavia.
Om några år kommer även Republiken Moldavien att vara vår granne.
EnglishIn a few years' time, we shall be neighbours with the Republic of Moldavia.
Om några år kommer även Republiken Moldavien att vara vår granne.
EnglishAs such, the Republic Moldavia definitely deserves the opportunity of being directly involved in the Pact.
Därför förtjänar Republiken Moldavien verkligen chansen att ta direkt del i den.
EnglishMr President, as a neighbouring state, Moldavia is a sort of foster child to us.
Herr talman! Moldavien, vårt sorgebarn, som grannstat.
English(B5-0210/2002) by Mrs Malmström and Mrs Thors, on behalf of the ELDR Group, on Moldavia/Moldova;
(B5-0210/2002) av Malmström och Thors för ELDR-gruppen om Moldavien,
EnglishAs such, the Republic Moldavia definitely deserves the opportunity of being directly involved in the Pact.
Stabilitetspakten är mycket riktigt även mycket betydelsefull över gränserna i området.
EnglishAfter all, the alternative would be that Moldavia would be in danger of finding itself in a kind of political no man's land.
Därför förtjänar Republiken Moldavien verkligen chansen att ta direkt del i den.
EnglishThese applications are from Moldavia, Ukraine, Georgia and Russia.
Vi har för närvarande i dag fyra önskemål enligt klausulen om social stimulans: Moldavien, Ukraina, Georgien, Ryssland.
EnglishThey are Belgium, Switzerland, Moldavia and Macedonia.
Det är Belgien, Schweiz, Moldavien och Makedonien.
EnglishAfter all, the alternative would be that Moldavia would be in danger of finding itself in a kind of political no man' s land.
Alternativet är ju att Moldavien annars riskerar att hamna i ett sorts politiskt ingenmansland.
EnglishRussia, the Ukraine, Moldavia, Africa, Latin America and so on are all seen as military partners outside our area.
Förutom våra grannländer anses bland andra Ryssland, Ukraina, Moldavien, Afrika och Latinamerika som strategiska partner.
EnglishThe second point concerns Moldavia.
Det andra ämnet, herr talman, gäller Moldavien.
EnglishThe people of Moldavia, Albania, Georgia and Ukraine, together with the oppressed people of Belarus all have high hopes of the EU.
Människorna i Moldavien, Albanien, Georgien, Ukraina, de förtryckta i Vitryssland, alla sätter de stora förhoppningar till EU.
EnglishThese can mainly be found in Africa, but also closer to home, like Transdniestria, the break-away section of Moldavia, for example.
Dessa finner vi framför allt i Afrika, men också på närmare håll. Ta exempelvis Transnistrien, den avskilda delen av Moldavien.
English(B5-0232/2002) by Mr Wiersma, on behalf of the PSE Group, on the political situation in Moldavia/Moldova and the disappearance of Vlad Cubreacov;
(B5-0232/2002) av Wiersma för PSE-gruppen om den politiska situationen i Moldavien och Vlad Cubreacovs försvinnande.
EnglishNor should we forget why Moldavia went down the terrible road which it has had to endure over the last few decades.
Vi får inte heller glömma varför Moldavien har tagit denna förskräckliga väg som landet nu har varit tvunget att genomlida under de senaste årtiondena.
EnglishPreparations for concluding this sort of agreement with Moldavia, which has already joined the World Trade Organisation, will continue.
Förberedelserna för att sluta ett sådant avtal med Moldavien, som redan inträtt i Världshandelsorganisationen, kommer att fortsätta.
EnglishLast year I visited Rafo, the third biggest oil refining company in the country, and by far the biggest firm in the poor Moldavia province.
Förra året besökte jag Rafo, landets tredje största oljeraffinaderi och det överlägset största bolaget i den fattiga provinsen Moldavien.
EnglishAfter all, our aim is to change for the better the lives of millions of people in the Mediterranean Basin, Ukraine, Belarus, Moldavia and Russia.
Vårt mål är ju trots allt att förbättra livsvillkoren för miljoner människor i Medelhavsområdet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Ryssland.
EnglishAfter all, our aim is to change for the better the lives of millions of people in the Mediterranean Basin, Ukraine, Belarus, Moldavia and Russia.
Vårt mål är ju trots allt att förbättra livsvillkoren för miljoner människor i Medelhavsområdet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Ryssland.

Synonymer (engelska) till "Moldavia":

Moldavia