"molasses" - Svensk översättning

EN

"molasses" på svenska

volume_up
molasses {substantiv}
SV
volume_up
molasse {substantiv}
SV
EN

molasses {substantiv}

volume_up
molasses
Spirits made from bananas, for example, rather than from potatoes, cereals or molasses, should not be called banana vodka, but banana drink or banana spirit.
Spritdrycker som tillverkats av bananer, till exempel, snarare än av potatis, spannmål eller melass, bör inte kallas bananvodka, utan banandryck eller banansprit.

Användningsexempel för "molasses" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor economic reasons, producers preferred to stick with alcohol produced from grain or sugar beet molasses.
Av ekonomiska skäl föredrog producenter att hålla sig till alkohol som producerats från spannmål eller betmelass.
EnglishThroughout the centuries, vodka has been defined in Eastern European countries as a spirit made from grain, potatoes or sugar-beet molasses.
I de östeuropeiska länderna har vodka i århundraden definierats som en spritdryck av spannmål, potatis eller sockerbetsmelass.
EnglishBy the same token, there was majority support for acknowledging that vodka is traditionally produced from grain, potatoes or beet molasses.
Det fanns också majoritetsstöd för att ett fastställande av att vodka traditionellt framställs av spannmål, potatis eller sockerbetsmelass.
EnglishThe trade name 'vodka' should be reserved only for vodka that is produced from traditional ingredients, namely grain, potatoes and beet molasses.
Varumärket ”vodka” bör bara få användas för vodka framställd av traditionella ingredienser som spannmål, potatis och sockerbetsmelass.
EnglishSpirits made from bananas, for example, rather than from potatoes, cereals or molasses, should not be called banana vodka, but banana drink or banana spirit.
Spritdrycker som tillverkats av bananer, till exempel, snarare än av potatis, spannmål eller melass, bör inte kallas bananvodka, utan banandryck eller banansprit.