"Mogadishu" - Svensk översättning

EN

"Mogadishu" på svenska

SV

"Mogadishu" på engelska

EN

Mogadishu {egennamn}

volume_up
1. "capital of Somalia", geografi
Mogadishu
volume_up
Mogadishu {egenn.} (Somalias huv.stad)
Thousands of people had to abandon their homes in Mogadishu.
Tusentals människor var tvungna att lämna sina hem i Mogadishu.
The country's capital, Mogadishu, is deserted.
Huvudstaden Mogadishu ligger öde och övergiven.
But Mogadishu is a name synonymous with violence, murder, riots, hunger and a failed economy.
Men Mogadishu är ett namn som är synonymt med våld, mord, upplopp, hunger och en kraschad ekonomi.
SV

Mogadishu {egennamn}

volume_up
1. "Somalias huv.stad", geografi
Mogadishu
volume_up
Mogadishu {egenn.} (capital of Somalia)
Tusentals människor var tvungna att lämna sina hem i Mogadishu.
Thousands of people had to abandon their homes in Mogadishu.
Huvudstaden Mogadishu ligger öde och övergiven.
The country's capital, Mogadishu, is deserted.
Men Mogadishu är ett namn som är synonymt med våld, mord, upplopp, hunger och en kraschad ekonomi.
But Mogadishu is a name synonymous with violence, murder, riots, hunger and a failed economy.

Användningsexempel för "Mogadishu" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn estimated 173 000 Mogadishu residents fled the violence in the past two weeks alone.
Uppskattningsvis 173 000 Mogadishubor har flytt undan våldet bara de senaste två veckorna.
EnglishToday, ten million women have taken to the streets in Mogadishu to fight against female genital mutilation.
Runt om i Afrika och arabvärlden kämpar enormt modiga kvinnor för sina rättigheter.
EnglishBut Mogadishu is a name synonymous with violence, murder, riots, hunger and a failed economy.
Men Mogadishu är ett namn som är synonymt med våld, mord, upplopp, hunger och en kraschad ekonomi.
EnglishThousands of people had to abandon their homes in Mogadishu.
Tusentals människor var tvungna att lämna sina hem i Mogadishu.
EnglishDuring the past three months, the violence in Mogadishu has forced more than fifty thousand people to flee.
Under de senaste tre månaderna har våldet i Mogadishu tvingat mer än femtio tusen människor att fly.
EnglishToday, ten million women have taken to the streets in Mogadishu to fight against female genital mutilation.
I dag är tio miljoner kvinnor ute på gatorna i Mogadishu för att protestera mot kvinnlig omskärelse.
EnglishAttempts must also be made to stem the increase in the recruitment of child soldiers, particularly in Mogadishu.
Försök måste också göras att hejda ökningen i rekryteringen av barnsoldater, särskilt i Mogadishu.
EnglishIn Somalia, AMISOM, the African Union Mission in Somalia, is the only actor present on the ground in Mogadishu.
I Somalia är AMISOM, Afrikanska unionens uppdrag i Somalia, den enda närvarande aktören på plats i Mogadishu.
EnglishThe country's capital, Mogadishu, is deserted.
Huvudstaden Mogadishu ligger öde och övergiven.
EnglishIf not, Ugandan and Burundian forces will pull away from Mogadishu leaving a security gap behind.
Om det inte blir verklighet kommer styrkor från Uganda och Burundi att dra sig bort från Mogadishu och lämna en säkerhetslucka efter sig.
EnglishEspecially worrisome and worthy of condemnation has been the recent fighting in and around Mogadishu and in the Jowhar region.
Särskilt oroande och värt att fördöma är de senaste striderna i och omkring Mogadishu och i Jowhar-regionen.
EnglishAlso yesterday, the Islamic Courts vowed to practice Sharia Law throughout the country and, in particular, in Mogadishu.
I går lovade De islamiska domstolarnas förbund även att praktisera Sharialag i hela landet och särskilt i Mogadishu.
EnglishAll shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera.
Alla leveranser från Världslivsmedelsprogrammet har kommit fram till Somalia från Mombasa till Mogadishu och till Berbera.
EnglishIt is as if the lesson has not been drawn from the latest fiasco that drove the Islamic Courts into power in Mogadishu.
Det är som om man inte har dragit någon lärdom av det senaste fiaskot som drev de islamiska domstolarna till makten i Mogadishu.
EnglishSince 1991, the civil war has been bathing Mogadishu and the neighbouring areas in blood, with devastating consequences for the population.
Sedan 1991 har inbördeskriget dränkt Mogadishu och dess omgivning i blod, med förödande följder för befolkningen.
English1.In view of its announcement that 50 suicide bombers were ready to attack, it was aware of the serious threat hanging over Mogadishu;
EnglishYet the worsening security situation in Mogadishu has prevented international NGOs from coping with this unfolding humanitarian catastrophe.
Den förvärrade säkerhetssituationen i Mogadishu har emellertid hindrat internationella frivilligorganisationer från att försöka avhjälpa denna begynnande humanitära katastrof.
EnglishOne of the first decrees to be passed by the Islamic radicals in Mogadishu was an order to close cinemas and halls where the World Cup was to be shown.
Ett av de första dekret som utfärdades av de islamiska radikalerna i Mogadishu var en befallning att stänga de biografer och lokaler där världsmästerskapen skulle visas.
EnglishWe have to unequivocally condemn the recent fighting in Mogadishu and the events in Johwar and in other parts of the country, which have claimed the lives of many Somali people.
Vi måste entydigt fördöma de pågående striderna i Mogadishu och händelserna i Johwar och i andra delar av landet, där många somalier har bragts om livet.
EnglishThe African Union has, as you know, a pivotal role to play, not least through AMISOM, which is the African Union force providing security for the transitional federal government in Mogadishu.
Afrikanska unionen har som ni vet en central roll, inte minst genom AMISOM, som är Afrikanska unionens styrka med uppgift att skydda den federala övergångsregeringen i Mogadishu.

Synonymer (engelska) till "Mogadishu":

Mogadishu