"module" - Svensk översättning

EN

"module" på svenska

volume_up
module {substantiv}
SV
EN

module {substantiv}

volume_up
module
This will replace the FIPS-140-1 cryptographic module with the Netscape internal module.
Ersätter krypteringsmodulen FIPS-140-1 med Netscapes interna modul.
This will replace the Netscape internal module with the Netscape FIPS-140-1 cryptographic module.
Detta ersätter Netscapes interna modul med Netscapes krypteringsmodul FIPS-140-1.
Here you choose the respective macro of a module that is to be executed.
Här väljer Du det makro som ska utföras ur en aktuell modul.

Användningsexempel för "module" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe object bar may look slightly different depending to the module you are using.
Objektlistens utseende kan variera något beroende på med vilken modul du arbetar.
EnglishThis will replace the Netscape internal module with the Netscape FIPS-140-1 cryptographic module.
Detta ersätter Netscapes interna modul med Netscapes krypteringsmodul FIPS-140-1.
EnglishThe names of the document, the library, and the module are displayed separated by dots.
Namnet på dokumentet, biblioteket och modulen skiljs åt med en punkt.
EnglishThis will replace the FIPS-140-1 cryptographic module with the Netscape internal module.
Ersätter krypteringsmodulen FIPS-140-1 med Netscapes interna modul.
EnglishYou will be asked for a name for the new module or new dialog.
Därefter måste du ange ett namn för den nya modulen eller den nya dialogen.
EnglishThe security library could not find a security module which canperform the requested operation.
Säkerhetsbiblioteket kan inte hitta en säkerhetsmodul som kanutföra den begärda åtgärden.
EnglishBy clicking here you increase the priority of the module selected in the list box by one level.
Om du klickar här höjer du prioriteten för modulen som är markerad i listrutan med ett steg.
EnglishHere you choose the respective macro of a module that is to be executed.
Här väljer Du det makro som ska utföras ur en aktuell modul.
EnglishBy clicking here you decrease the priority of the module selected in the list box by one level.
Om du klickar här minskar du prioriteten för modulen som är markerad i listrutan med ett steg.
EnglishA language entry has a check mark in front of it if there is a spelling module for this language.
Det står en bock framför en språkpost om det finns en rättstavningsmodul för det här språket.
EnglishTo edit a language module, select it and click Edit.
Om du vill redigera en språkmodul markerar du en språkmodul och klicka på Redigera.
EnglishThe FontWork program module is used for graphical text effects.
Du kan skapa grafiska texteffekter med programmodulen FontWork.
EnglishIn this list field, the macros will be displayed which are contained in the Macro from module.
I den här listrutan visas de makron som finns i den modul som du har markerat i listrutan Makro från.
EnglishThe module is inserted in the library selected in the list box.
Modulen fogas in i det bibliotek som markerats i listrutan.
EnglishOnly one sub-module can be activated in hyphenation.
Vid avstavningen kan bara en enda underordnad modul vara aktiverad.
EnglishIf the selected module contains only one macro, the selection field only offers one entry in its selection.
Ifall den valda modulen bara innehåller ett makro, så finns också bara en post i urvalsfältet.
EnglishEach sub-module can be available in one or more languages.
Varje underordnad modul kan finnas på en eller flera språk.
EnglishThe project aims to refine design solutions in wooden based module constructed apartment blocks.
Projektet har som målsättning att förfina konstruktionslösningar inom modultillverkade flerfamiljshus i trä.
EnglishClick here to edit a selected module or dialog.
Klicka på den här kommandoknappen om du vill redigera den markerade modulen eller dialogen.
EnglishI've got a P3K Imagination module, the Iatest technology!
Jag har faktiskt en P3K Fantasienhet av senaste tekniken!

Synonymer (engelska) till "module":

module
amplitude modulation
English