"to modulate" - Svensk översättning

EN

"to modulate" på svenska

volume_up
module {substantiv}
SV
EN

to modulate [modulated|modulated] {verb}

volume_up
1. allmänt
Only in this way, by adapting the speed of recovery of fish stocks, can we modulate and minimise the impact on the populations dependent on fishing.
Det är endast genom att anpassa takten för återhämtningen av fiskeresurserna som vi kan variera och minska följderna för de fiskeberoende regionerna.
We have undertaken, on this basis, to present annual action programmes, with timetables enabling us to gradually modulate our approach.
Vi har förbundit oss att på denna grund lägga fram årliga åtgärdsprogram med tidsplaner som gör det möjligt för oss att successivt anpassa vårt synsätt.
2. teknik
3. musik
to modulate
Our proposal tries to give the Member States scope to modulate the aid, so that they can take account of producers ' different circumstances.
Vårt förslag försöker ge medlemsstaterna ett spelrum för att modulera anslagen, så att de kan ta hänsyn till producenternas olika situationer.
Our proposal tries to give the Member States scope to modulate the aid, so that they can take account of producers' different circumstances.
Vårt förslag försöker ge medlemsstaterna ett spelrum för att modulera anslagen, så att de kan ta hänsyn till producenternas olika situationer.

Användningsexempel för "to modulate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur proposal tries to give the Member States scope to modulate the aid, so that they can take account of producers' different circumstances.
Vårt förslag försöker ge medlemsstaterna ett spelrum för att modulera anslagen, så att de kan ta hänsyn till producenternas olika situationer.
EnglishOur proposal tries to give the Member States scope to modulate the aid, so that they can take account of producers ' different circumstances.
Vårt förslag försöker ge medlemsstaterna ett spelrum för att modulera anslagen, så att de kan ta hänsyn till producenternas olika situationer.
EnglishWe have undertaken, on this basis, to present annual action programmes, with timetables enabling us to gradually modulate our approach.
Vi har förbundit oss att på denna grund lägga fram årliga åtgärdsprogram med tidsplaner som gör det möjligt för oss att successivt anpassa vårt synsätt.
EnglishOnly in this way, by adapting the speed of recovery of fish stocks, can we modulate and minimise the impact on the populations dependent on fishing.
Det är endast genom att anpassa takten för återhämtningen av fiskeresurserna som vi kan variera och minska följderna för de fiskeberoende regionerna.
EnglishThis is not in fact true because of the fact that, when you modulate money, you generate more money to the sector in general, because the modulated money needs to be co-financed by Member States.
Det är inte sant eftersom man skapar mer pengar för sektorn i allmänhet när man modulerar medel eftersom de modulerade medlen måste samfinansieras av medlemsstaterna.

Synonymer (engelska) till "module":

module
amplitude modulation
English