"modesty" - Svensk översättning

EN

"modesty" på svenska

volume_up
modesty {substantiv}
EN

modesty {substantiv}

volume_up
You are embarking on your Presidency with more modesty, and I think you are right to do so.
Ni inleder ert ordförandeskap med större blygsamhet, och jag tycker att ni gör rätt i det.
I might add, with all modesty, that this House can take the credit for this.
Jag skulle kanske kunna tillägga, med all blygsamhet, att denna kammare kan ta åt sig äran av det.
At the same time, however, we have also reached the end of the cycle of European budgetary modesty.
Samtidigt har vi även nått slutet när det gäller europeisk blygsamhet i budgetsammanhang.

Användningsexempel för "modesty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(NL) Madam President, a little modesty never goes amiss, and this includes politicians.
(NL) Fru talman! En smula ödmjukhet är aldrig fel, och det gäller även politiker.
EnglishEven if I suffered from such modesty as yours, I would not need this advice.
Det här rådet skulle jag inte behöva ens om jag vore lika blygsam som ni.
EnglishOur human rights approach must be characterised by its boldness but also by its modesty.
När det gäller de mänskliga rättigheterna bör vi agera kraftfullt, men också ödmjukt.
EnglishYou are embarking on your Presidency with more modesty, and I think you are right to do so.
Ni inleder ert ordförandeskap med större blygsamhet, och jag tycker att ni gör rätt i det.
EnglishI might add, with all modesty, that this House can take the credit for this.
Jag skulle kanske kunna tillägga, med all blygsamhet, att denna kammare kan ta åt sig äran av det.
EnglishModesty has prevented you from ending the list of rapporteurs with your own name.
Ni avslutar helt blygsamt förteckningen över föredragande.
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Till er fördel ska sägas att ni alltid har uppfyllt er roll på ett sätt som både är blygsamt och ambitiöst.
EnglishBut what strike me on this matter, are the superabundance of means and, somewhere, the modesty of results.
Men vad som slår mig i detta ärende är att åtgärderna är många men resultaten få.
EnglishI might add, with all modesty, that this House can take the credit for this.
I Köln finns det nu ett centrum som utbildar astronauter.
EnglishHowever, I expected greater frankness and greater modesty from you.
Jag väntade mig dock mer uppriktighet och ödmjukhet från er sida.
EnglishAt the same time, however, we have also reached the end of the cycle of European budgetary modesty.
Samtidigt har vi även nått slutet när det gäller europeisk blygsamhet i budgetsammanhang.
EnglishSo, at this point, I recommend modesty to our Member States.
Därför råder jag våra medlemsländer här att alltid vara lite försiktiga.
EnglishFor this reason, given all our experience, and with due modesty, we have an important part to play there.
Och därför kan vi med all vår erfarenhet, i all ödmjukhet, spela en viktig roll där.
EnglishWhen it comes to the frontier regions, though, you cover yourself with modesty.
I fråga om gränsregionerna är ni mycket anspråkslös.
English(FR) President-in-Office, you have come before us with modesty.
(FR) Herr rådsordförande! Ni har framträtt inför oss med ödmjukhet.
EnglishIn all modesty, I am thinking, for example, of the Nordic countries.
I största ödmjukhet tänker jag bl.a. på de nordiska länderna.
EnglishAs far as military operations go, the EU is a minor player, and a degree of modesty is appropriate.
Militärt står EU vid sidan av och till detta hör en viss ödmjukhet.
EnglishI must begin by calling on Parliament to have a little modesty.
Jag måste börja med att be parlamentet att vara litet blygsamt.
EnglishI fear that reality forces a little more modesty upon us.
Jag är rädd att verkligheten tvingar oss att sänka våra anspråk.
English(DE) Mr President, in all modesty, I would like to ask you a question.
(DE) Herr talman! Får jag lov att ställa en fråga?

Synonymer (engelska) till "modesty":

modesty