"modernisation" - Svensk översättning

EN

"modernisation" på svenska

EN

modernisation {substantiv}

volume_up
modernisation (även: modernization)
The inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
Det innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
This is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Detta är bra för nyinvesteringar och modernisering av gamla monopolföretag.
Cooperation in the area of modernisation must be bilateral and proportional.
Samarbetet inom området för modernisering måste vara bilateralt och proportionellt.

Användningsexempel för "modernisation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI believe no one is in any doubt that Europe must invest further in modernisation.
Jag tror inte att någon tvivlar på att Europa måste investera mer i modernisering.
EnglishThe inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
Det innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
EnglishTherefore, yes to social modernisation, but we do not want your uncertainty.
Därför säger vi ja till social modernisering, men er osäkerhet vill vi inte ha.
EnglishThis is a vital new element that should promote integration and modernisation.
Detta är en mycket viktig ny faktor som borde främja integration och modernisering.
EnglishThis is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Detta är bra för nyinvesteringar och modernisering av gamla monopolföretag.
EnglishThat includes boat modernisation, notably where safety on board is concerned.
Det innefattar modernisering av båtar, särskilt vad gäller säkerheten ombord.
EnglishWe are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
Vi har också för avsikt att öka stödintensiteten för moderniseringsprojekt.
EnglishCooperation in the area of modernisation must be bilateral and proportional.
Samarbetet inom området för modernisering måste vara bilateralt och proportionellt.
EnglishThis is good for new investment and the modernisation of old monopoly companies.
Det handlar om dagstidningar, veckotidningar och andra paketförsändelser.
EnglishMy second point concerns the Partnership for Modernisation between the EU and Russia.
Min andra punkt gäller partnerskapet för modernisering mellan EU och Ryssland.
EnglishThe same can be said for the Structural Funds and the modernisation of our schools.
Det samma kan sägas om strukturfonderna och moderniseringen av våra skolor.
EnglishBut it is the pro-Europeans that need to lead the case for modernisation and change.
Men det är Europavännerna som behöver tala för modernisering och förändring.
EnglishCommissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting'.
Fru kommissionär! Ni kallar ert meddelande ?Modernisering av bokföringssystemet?.
EnglishThe inshore fisheries sector is badly in need of development and modernisation.
Sektorn för kustfiske är i stort behov av utveckling och modernisering.
EnglishPresident Khatami and his reformist allies are a symbol of that modernisation.
President Khatami och hans reformistiska allierade är en symbol för denna modernisering.
EnglishIn fact, the capacity is distorted by giving subsidies for modernisation and renovation.
Kapaciteten störs för övrigt genom att bidrag ges för modernisering och förnyelse.
EnglishThe enlargement of the European Union calls for the modernisation of these statutes.
Utvidgningen av Europeiska unionen kräver att dessa stadgar moderniseras.
EnglishFirst of all, we should single out the modernisation of the economy and its structures.
Först och främst bör vi inrikta oss på att modernisera ekonomin och dess strukturer.
EnglishThe European Union must also rise to the challenge of the modernisation of sport.
Europeiska unionen måste också ta utmaningen att modernisera idrotten.
EnglishIt is about tolerance, modernisation and improvement of the various tools of policy.
Det handlar om tolerans, modernisering och förbättring av de olika politiska verktygen.

Synonymer (engelska) till "modernisation":

modernisation