EN

moderator {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The Commission must be a player, not just a moderator, in the intermediate stages here.
Kommissionen måste vara en aktör, inte bara en medlare, i övergångsstadierna i detta sammanhang.
So we should call on Russia once again to reverse its decision and to maintain that Russia cannot be regarded as an impartial moderator in the peace process.
Vi bör därför än en gång uppmana Ryssland att ta tillbaka sitt beslut och vidhålla att Ryssland inte kan betraktas som en opartisk medlare i fredsprocessen.
moderator
           Introduction and moderator: Peter Williams
     Inledare och moderator: Peter Williams
           Introduction and moderator: Hans Hellsten
     Inledare och moderator: Hans Hellsten
Moderator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.
Moderator: Aimee och designern kommer att vara på TED Med 2, och vi kommer att prata om hur de är designade.
2. IT
moderator
           Introduction and moderator: Peter Williams
     Inledare och moderator: Peter Williams
           Introduction and moderator: Hans Hellsten
     Inledare och moderator: Hans Hellsten
Moderator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.
Moderator: Aimee och designern kommer att vara på TED Med 2, och vi kommer att prata om hur de är designade.
3. utbildning
moderator
4. juridik
moderator (även: arbitrator)
SV

moderator {utrum}

volume_up
1. allmänt
           Introduction and moderator: Peter Williams
           Introduction and moderator: Hans Hellsten
Moderator: Aimee och designern kommer att vara på TED Med 2, och vi kommer att prata om hur de är designade.
Moderator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.
2. IT
moderator
           Introduction and moderator: Peter Williams
           Introduction and moderator: Hans Hellsten
Moderator: Aimee och designern kommer att vara på TED Med 2, och vi kommer att prata om hur de är designade.
Moderator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.

Användningsexempel för "moderator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission must be a player, not just a moderator, in the intermediate stages here.
Kommissionen måste vara en aktör, inte bara en medlare, i övergångsstadierna i detta sammanhang.
EnglishIn this case, Europe's role should be that of a moderator, not a regulator.
I detta fall bör EU ha en modererande roll, inte reglerande.
EnglishModerator: Aimee and the designer of them will be at TEDMED 2, and we'll talk about the design of them.
Moderator: Aimee och designern kommer att vara på TED Med 2, och vi kommer att prata om hur de är designade.
English           Introduction and moderator: Peter Williams
     Inledare och moderator: Peter Williams
English           Introduction and moderator: Hans Hellsten
     Inledare och moderator: Hans Hellsten
EnglishIn this debate, the EU should act as an independent moderator and adviser, helping to find the most effective solution.
I denna debatt bör EU fungera som oberoende moderator och rådgivare och hjälpa till att hitta den effektivaste lösningen.
EnglishWhat is helpful in that connection is the fact that your previous President, Mr Pat Cox, was prepared to act as moderator during this meeting.
Det som underlättar i det sammanhanget är att er tidigare talman, Pat Cox, är beredd att agera som moderator under detta möte.
EnglishSo we should call on Russia once again to reverse its decision and to maintain that Russia cannot be regarded as an impartial moderator in the peace process.
Vi bör därför än en gång uppmana Ryssland att ta tillbaka sitt beslut och vidhålla att Ryssland inte kan betraktas som en opartisk medlare i fredsprocessen.
EnglishIn 1993, there was a fear that North Korea might obtain nuclear materials from its Soviet-type nuclear facilities, graphite moderator reactors, with a view to putting them to military use.
År 1993 fanns farhågorna om att Nordkorea skulle utvinna kärnmaterial ur sina kärnkraftverk av Sovjettyp, grafite moderate reactors, med avsikt att använda dem militärt.
EnglishI think these words are an inspiration at the beginning of 2009, when the task facing the Czech Republic over the next six months is to be the moderator of debate in the European Union.
Jag anser att dessa ord kan inspirera oss i början av 2009, när den uppgift som Tjeckien står inför under de sex närmaste månaderna är att vara moderatorn för debatten om EU.