"moderate growth" - Svensk översättning

EN

"moderate growth" på svenska

moderate growth
SV
  • måttlig tillväxt

Användningsexempel för "moderate growth" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Ireland is emerging from a protracted recession, marked by a return to moderate growth and rising international competitiveness.
That could mean years of "low to moderate growth and painful fiscal austerity".
We continue to expect moderate growth in consumer spending throughout 2016.
Both the drug and food retail segments of the company reported moderate growth over the last year, coming in at 4.2% and 3.7%.
Three other options for airport expansion considered by the region suggested low growth, moderate growth and high growth.
Consumption and business investment are expected to be the primary drivers of this moderate growth, reflecting very stimulative domestic financial conditions.
Looking ahead to next year, the company said it sees moderate growth in the global economy.
By reinvesting dividends available from this high-yield moderate growth example, the total annualized rate of return increased from 16.7% per annum to 20.7% per annum.
Europe is likely to witness moderate growth rates of more than 2% up to 2023.
The follow-on milk formula segment is expected to witness moderate growth over the forecast period.

Användningsexempel för "moderate growth" på svenska

EnglishEven a moderate slowing down in growth can have very negative consequences if it occurs in a country that has no room for manoeuvre.
Till och med en blygsamt minskad tillväxt kan faktiskt få mycket negativa konsekvenser, när det slår mot ett land som inte har något handlingsutrymme.
EnglishFollowing months of negotiations, we are pleased to have reached an agreement with China, which guarantees a more moderate growth in imports in the main categories of products.
Detta ger EU-industrin ytterligare två och ett halvt år för att fortsätta processen med omorganisation och anpassning.
EnglishThe European Parliament was open to a moderate growth, in line with European reality and reflecting the efforts of the Member States in their national budgets.
Europaparlamentet visade sig öppet för en måttlig budgettillväxt, som motsvarar realiteterna i Europa och återspeglar medlemsstaternas ansträngningar i deras nationella budgetar.
EnglishEconomic growth is moderate; the Member States are facing budgetary problems and the economy of the United States is currently growing faster than that of the European Union.
Den ekonomiska tillväxten är måttlig. Medlemsstaterna står inför budgetproblem, och Förenta staternas ekonomi har för ögonblicket en snabbare tillväxt än Europeiska unionens.
EnglishFollowing months of negotiations, we are pleased to have reached an agreement with China, which guarantees a more moderate growth in imports in the main categories of products.
Efter månader av förhandlingar gläder det oss att vi har uppnått en överenskommelse med Kina som garanterar en mera återhållsam ökning av importen av de viktigaste produktkategorierna.

Liknande översättningar för "moderate growth" på svenska

growth substantiv
moderate adjektiv