"modem" - Svensk översättning

EN

"modem" på svenska

volume_up
modem {substantiv}
SV
SV

"modem" på engelska

EN
EN

modem {substantiv}

volume_up
1. IT
modem
On a modem or slow connection, this may take afew minutes.
Om du har en långsam förbindelse (modem) kandet ta några minuter.
There's just the modem line for the computers.
Här finns bara modem till datorerna.
The UMP and Modem are raising the spectre of unsustainable deficits to justify unprecedented austerity measures throughout Europe from 2011.
UMP och MoDem hotar med ohållbara underskott för att rättfärdiga helt nya sparåtgärder i Europa från och med 2011.
SV

modem {neutrum}

volume_up
1. IT
modem
volume_up
modem {substantiv}
Om du har en långsam förbindelse (modem) kandet ta några minuter.
On a modem or slow connection, this may take afew minutes.
There's just the modem line for the computers.
UMP och MoDem hotar med ohållbara underskott för att rättfärdiga helt nya sparåtgärder i Europa från och med 2011.
The UMP and Modem are raising the spectre of unsustainable deficits to justify unprecedented austerity measures throughout Europe from 2011.

Användningsexempel för "modem" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can then send them directly per modem (if available).
Dessa kan du sedan skicka direkt via ett anslutet faxmodem (om sådant finns).
EnglishOn a modem or slow connection, this may take afew minutes.
Om du har en långsam förbindelse (modem) kandet ta några minuter.
EnglishUse a dial-up modem connection from the list below instead of
Använd uppringd modemförbindelse i listan nedan istället för
EnglishUse a dial-up modem connection from the following list:
Använd en uppringd modemförbindelse från listan nedan:
EnglishMy colleagues from the MoDem party and I share the same concerns regarding the fight against climate change.
Mina kolleger från partiet Mouvement démocrate och jag är lika angelägna om att bekämpa klimatförändringen.
EnglishThere's just the modem line for the computers.
EnglishFor these reasons, the elected representatives of the MoDem party have not put their trust in the Barroso II Commission.
Det är av dessa skäl som de valda företrädarna för Mouvement Démocrate inte har någon tilltro till Barroso II-kommissionen.
EnglishThe UMP and Modem are raising the spectre of unsustainable deficits to justify unprecedented austerity measures throughout Europe from 2011.
UMP och MoDem hotar med ohållbara underskott för att rättfärdiga helt nya sparåtgärder i Europa från och med 2011.
EnglishBut it will never be any of these things unless parents can be confident that they can leave their children alone with a PC and a modem.
Men det kommer aldrig att bli något av detta om inte föräldrarna kan känna sig säkra på att de kan lämna sina barn ensamma med en persondator och ett modem.
EnglishThe current exercise is simply a matter of updating an existing resolution on telecommunications interception, bringing it into line with modem technology.
Det handlar här endast om en uppdatering av en gällande resolution om teleavlyssning som anpassas till modern teknik, dvs. egentligen inte någon ny lagstiftning.
EnglishBecause of fears such as this parents tell me that they may buy their children a PC but not the modem that will give them access to the world-wide web.
På grund av rädslan för saker som dessa berättar föräldrar för mig att de kan köpa en persondator till sina barn, men inte modemet som ger dem tillgång till world wide web.