"mode of transportation" - Svensk översättning

EN

"mode of transportation" på svenska

EN

mode of transportation {substantiv}

volume_up
1. allmänt
mode of transportation (även: mode of transport)
In itself, shipping is a sustainable mode of transportation, but there is still a lot of room for progress.
I sig är sjöfarten ett hållbart transportsätt men det finns fortfarande stort utrymme för utveckling.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Betänkandet handlar om fartyg på inre vattenvägar, men jag anser att detta transportsätt inte kan särskiljas från transporter till havs.
2. näringsliv
mode of transportation (även: means of conveyance)
In itself, shipping is a sustainable mode of transportation, but there is still a lot of room for progress.
I sig är sjöfarten ett hållbart transportsätt men det finns fortfarande stort utrymme för utveckling.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Betänkandet handlar om fartyg på inre vattenvägar, men jag anser att detta transportsätt inte kan särskiljas från transporter till havs.

Användningsexempel för "mode of transportation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn itself, shipping is a sustainable mode of transportation, but there is still a lot of room for progress.
I sig är sjöfarten ett hållbart transportsätt men det finns fortfarande stort utrymme för utveckling.
EnglishIn developing countries, the most common mode of transportation is the railways, and the British built a lot of railways in India.
I utvecklingsländer är det vanligaste färdsättet järnväg, och britterna byggde mycket järnväg i Indien.
EnglishThe report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Betänkandet handlar om fartyg på inre vattenvägar, men jag anser att detta transportsätt inte kan särskiljas från transporter till havs.
EnglishIt should be remembered that road transport is far and away the most important mode of transportation in Europe, which in addition to everything else offers door-to-door service.
Ma måste komma ihåg att landsvägstrafiken är den överlägset viktigaste transportformen för Europa, vilken dessutom erbjuder transporter från dörr till dörr.

Liknande översättningar för "mode of transportation" på svenska

mode substantiv
transportation substantiv
of preposition