EN

mocking {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "mocking" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth the fine policy intentions and mocking satire are trying to give us a message.
Både de flotta politiska avsikterna och den gycklande satiren har ett budskap.
EnglishMost feminine pronouns do have mocking but not necessarily misogynistic undertone.
De flesta feminina uttal är underlåtna men inte nödvändigtvis ogynnande.
English    Mr President, many European newspapers recently printed cartoons of the prophet Mohammed, thus mocking Islam.
   –  Herr talman! Många europeiska tidningar publicerade nyligen skämtteckningar där profeten Muhammed avbildas, och gjorde därmed narr av islam.
EnglishWhat do you think of a member of your Commission slandering another member of the Commission, making false claims about them and mocking your proposals?
Just detta är skälet till att vi inte känner oss särskilt tillfreds med vad ni har förslagit i dag, ordförande Barroso.
EnglishThey are mocking the world.
EnglishArt can and often must shock, but is the mocking of another country and people the most fitting way to do so?
Konst kan och måste ofta chockera, men är förlöjligandet av andra länder och människor det mest passande sättet att göra det på? Tjeckiens regering talar om artistens uttrycksfrihet.
EnglishMr President, I hope that nobody in the EU leadership was happy in Khanty-Mansiysk when the new Russian President was mocking European solidarity.
(EN) Herr talman! Jag hoppas att ingen i EU:s ledarskap var belåten i Chanty-Mansijsk, när den nye ryske presidenten hånade europeisk solidaritet.
EnglishIt is a mocking affront to the workers employed in this sector across numerous European countries who have to fear for their jobs day in and day out.
Det är ett hån och en förolämpning mot alla branschens arbetstagare, som nu i en rad europeiska länder tvingas vara oroliga för sina jobb varje dag.
EnglishWhat do you think of a member of your Commission slandering another member of the Commission, making false claims about them and mocking your proposals?
Vad tycker ni om att en ledamot av er kommission baktalar en annan ledamot av kommissionen och påstår falska saker om dem och förlöjligar era förslag?
EnglishThe Presidency mentioned Iran and the mullahs there who, with their nuclear weapons programme, have now been mocking, and trifling with, the world community for several months.
Ordförandeskapet nämnde Iran och mullorna i Iran som har gäckat och lekt med världssamfundet nu under flera månader med sitt kärnvapenprogram.
EnglishTwo and a half years ago, when I said that in my first speech as chairman of my group, what I got for it was mocking laughter from certain quarters in this House.
För två och ett halvt år sedan när jag sa detta i mitt första tal som ordförande för min grupp fick jag ett retsamt skratt till svar från vissa hörn i parlamentet.

Synonymer (engelska) till "mocking":

mocking
mockingly
mock
English