EN

mock {substantiv}

volume_up
mock (även: fun, mockery, ridicule)

Användningsexempel för "mock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd I say that sincerely, partly because -- (Mock sob) -- I need that!
Och jag menar det, delvis för att - (låtsassnyftar) - Jag behöver det!
EnglishIn today's debate we are discussing real issues, and quite rightly not fighting mock battles.
I dagens debatt talar vi om de egentliga problemen och bör inte ägna oss åt skenfäktningar.
EnglishThis is a mock-up of how one of these labels will look in future.
Här har ni modellen för den märkning vi tror på för framtiden.
EnglishMr President, privately you can believe what you like, like any of us, but you must not mock us!
Herr ordförande! Ni kan ju privat som var och en av oss tro vad ni vill, men ni kan inte håna oss!
EnglishThere is only one small and very fragile thing that many people mock and which is simply called ‘ democracy’.
Med en historia som Europas bakom oss kan vi helt enkelt inte göra det!
EnglishTo cooperate and talk with the villains and mock the victims?
Att samarbeta och tala med skurkarna och förlöjliga offren?
EnglishI am afraid this may only be a mock trial.
Jag befarar således att det bara skall bli en låtsasrättegång.
EnglishThere is only one small and very fragile thing that many people mock and which is simply called ‘democracy’.
Det finns bara en liten och mycket ömtålig sak som många människor hånar och som helt enkelt kallas ”demokrati”.
EnglishFrom this point of view, the effort to enforce regulations regarding arms export is an attempt to mock and deceive the people.
Med tanke på detta är försöket att stärka den lagstiftning som rör vapenexport ett sätt att håna och lura folket.
EnglishYou have just heard confirmation, from Mr Sylla, that this planned mock trial is at least going to be adjourned for a few days.
Ni kommer att få bekräftat ur vår kollega Syllas mun att det sålunda beräknade domen skall uppskjutas minst några dagar.
EnglishCriminals mock society's laws.
EnglishThey think they can mock me?
EnglishMr President, I would like to start by contradicting what has just been said by Mr Fava, who was of the opinion that we are engaging in mock combat.
Herr talman! Jag vill framföra en invändning till föregående talare som ansåg att det pågår en skenfäktning här.
EnglishFlanders and Belgium, on the other hand, opted for mock transparency by lumping all the figures together, which made proper analysis impossible.
Flandern och Belgien å andra sidan valde skenbar insyn genom att bunta i hop alla siffror, vilket omöjliggjorde en riktig analys.
EnglishIt is easy to mock, but, as always where this kind of rather bizarre text is concerned, there are serious issues just beneath the surface.
Man kan förvisso ironisera, men som alltid i denna typ av litet folkloristiska texter, finns det allvarliga och viktiga frågor mellan raderna.
EnglishFreedom does not insult, it does not despise anyone, it does not mock, it does not demean and it does not make fun of what is holy.
Frihet innebär inte att man förolämpar eller föraktar någon, frihet innebär inte att man driver med, förnedrar eller gör sig lustig över det som är heligt.
EnglishBecause if the Council can mock the prerogative of this Parliament, then be absolutely sure that it thinks the same of the independence of your Commission.
Eftersom rådet kan trotsa parlamentets privilegier, så kan ni vara övertygade om att det har samma uppfattning om er kommissions oberoende.
English(Laughter) Now I don't mean to mock, but being a fit 10-hour-a-day office rat isn't more balanced; it's more fit.
Jag började på ett gym" (Skratt) Jag menar inte att retas, men att vara en vältränad kontorsråtta som jobbar tio timmar om dagen är inte mer balanserat, bara mer vältränat.
EnglishSome will mock and ask themselves what all this expense is for, but I cannot emphasise enough what significance this report has for the future of fisheries in Europe.
Varför ett sådant pådrag, kommer vissa att fnysa. Men jag kan inte nog betona vilken betydelse betänkandet har för det europeiska fiskets framtid.

Synonymer (engelska) till "mock":

mock
English