EN

mobilization {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska
mobilization (även: mobilisation)
This exception was gained thanks to the mobilization of cultural professionals, who again recently raised awareness about the risks of the MAI.
Detta undantag förvärvades tack vara mobilisering av kulturarbetare som nyligen på nytt medvetandegjort opinionen om riskerna med MAI.
We need a worldwide, global mobilization for renewable energy, conservation, efficiency and a global transition to a low-carbon economy.
Vi behöver en världsomfattande, global mobilisering för förnyelsebar energi, hushållning, effektivisering och en global övergång till en ekonomi med lågt utsläpp av koldioxid.
Would we have achieved such a mobilization without the initiative taken - primarily by this House - to develop informative action within all the Member States as from 1996, without further delay?
Skulle vi ha uppnått en sådan mobilisering utan det initiativ som bl.a. tagits av er kammare, att utan dröjsmål redan 1996 utveckla särskilda informationsåtgärder i samtliga medlemsstater?
mobilization (även: mobilisation)

Användningsexempel för "mobilization" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut in the absence of mobilization by the authorities, we risk being overtaken by the Americans.
Men myndigheternas bristande intresse i ärendet riskerar att lämna förstaplatsen till amerikanarna.
EnglishThis can only be done through the mobilization of private capital.
Det kan bara ske genom att man mobiliserar privat kapital.
EnglishI can see no alternative to popular mobilization and a fight by the workers in defence of their rights.
Jag tror inte att det finns någon annan väg än den folkliga mobiliseringen och arbetarnas kamp för att försvara sina rättigheter.
EnglishThe European Parliament today is sending a message of vigilance and mobilization to eradicate this modern-day outrage.
Europaparlamentet skickar i dag ett vaksamhetens och aktiverandets uttalande för denna moderna avskyvärdhets utplåning.
EnglishThese steps are essential for the economic stabilization of the country, and a necessary condition for the mobilization of donors.
Sådana åtgärder krävs för landets ekonomiska stabilitet och är ett villkor för att kunna skaffa fram givare.
EnglishThis exception was gained thanks to the mobilization of cultural professionals, who again recently raised awareness about the risks of the MAI.
Detta undantag förvärvades tack vara mobilisering av kulturarbetare som nyligen på nytt medvetandegjort opinionen om riskerna med MAI.
EnglishFinally, the fourth element of the method, and I am surprised to have heard so little about this this evening, is the mobilization of the life blood of Europe.
Den fjärde beståndsdelen i metoden, och det förvånar mig att vi hört talas om den så lite här i kväll, är mobiliseringen av krafterna i Europa.
EnglishWe need a worldwide, global mobilization for renewable energy, conservation, efficiency and a global transition to a low-carbon economy.
Vi behöver en världsomfattande, global mobilisering för förnyelsebar energi, hushållning, effektivisering och en global övergång till en ekonomi med lågt utsläpp av koldioxid.
EnglishOne of the groups named in the report is an organization called Operation Mobilization, the headquarters of which are in Shropshire, which is part of my constituency.
En av de grupper som nämns i rapporten är en organisation som heter Operation Mobilization, med högkvarter i Shropshire, som tillhör min valkrets.
EnglishBut if having a decentralized system should have meant the smooth implementation of programmes and the rapid mobilization of financial resources, that has not always been the case.
Om ett decentraliserat system skulle betyda ett genomförande utan svårigheter och en snabbare igångsättning av de ekonomiska resurserna så har det inte alltid varit så.
EnglishThese alone bear witness to a wealth of exciting ideas, the convergence of policies to combat unemployment constructed around common guidelines, and joint mobilization with social partners.
Redan de vittnar om ett överflöd av goda idéer, konvergens inom politiken för att bekämpa arbetslösheten kring gemensamma riktlinjer, och mobilisering tillsammans med arbetsmarknadens parter.
EnglishWould we have achieved such a mobilization without the initiative taken - primarily by this House - to develop informative action within all the Member States as from 1996, without further delay?
Skulle vi ha uppnått en sådan mobilisering utan det initiativ som bl.a. tagits av er kammare, att utan dröjsmål redan 1996 utveckla särskilda informationsåtgärder i samtliga medlemsstater?

Synonymer (engelska) till "mobilization":

mobilization
mobile
mobile home