"mobile number" - Svensk översättning

EN

"mobile number" på svenska

EN

mobile number {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "mobile number" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe auctions will increase the number of mobile telephone operators in the Union.
Auktionerna kommer att öka antalet mobiltelefonoperatörer i unionen.
EnglishThese days only the very rich can afford not to have a mobile telephone number or an e-mail address.
Nu för tiden är det bara de mycket rika som har råd att inte ha ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress.
EnglishThe best suggestion for resolving these issues is to try another mobile phone number associated with your business.
Det bästa sättet att lösa problemet på är att använda ett annat mobiltelefonnummer som är kopplat till ditt företag.
EnglishWith SMS verification, businesses can receive their unique PIN at the mobile phone number that they've entered into Google Places.
Med SMS-verifiering får företag en unik PIN-kod skickad till mobiltelefonnumret som de har angett i Google Places.
EnglishThe number of mobile subscribers is anticipated to grow at a greater rate than in 2002, despite the high penetration rates already achieved.
Antalet mobiltelefonabonnenter förväntas öka i högre takt än under 2002, trots den höga penetrationsgrad som redan har uppnåtts.
EnglishFor example, recently in my own country, Finland, there has been an explosion in the number of mobile phones, which is showing no signs of abating.
Redan i dag kan man exempelvis i mitt eget land Finland se en explosionsartad ökning av antalet mobiltelefoner, och ökningen ser inte ut att mattas av.
EnglishWhilst, on the one hand, online technologies such as mobile phones offer a number of opportunities, risks to children and abuse of these technologies continue to exist.
Samtidigt som online-teknik såsom mobiltelefoner erbjuder en rad möjligheter innebär den fortfarande risker för barn och den missbrukas alltjämt.
EnglishThe number of mobile subscribers is anticipated to grow at a greater rate than in 2002, despite the high penetration rates already achieved.
Vissa av de huvudfrågor som vi undersöker i vår bedömning av införlivandeåtgärder inbegriper de nationella regleringsmyndigheternas roll, och genomförandet av åtgärder för att undvika överreglering.
EnglishThat is evident to all of us, as society is becoming ever more mobile and the number of vehicles on Europe's roads will also continue to increase dramatically after EU enlargement.
Det har vi alla klart för oss eftersom samhället blir allt rörligare, och i och med utvidgningen av unionen kommer trafikmängden fortsättningsvis att öka dramatiskt även i Europa.

Liknande översättningar för "mobile number" på svenska

mobile adjektiv
number substantiv
to number verb