EN

mobile {adjektiv}

volume_up
mobile
Information technology and mobile communication are developing rapidly.
Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.
He is a mobile source of, and a target for, information.
Han är en rörlig informationskälla och ett mål för information.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
Europeiska unionen vill ha en rörlig och flexibel arbetsstyrka.
mobile (även: agile)
The more mobile a production factor is, the greater the need for harmonization.
Kravet på harmonisering är desto större ju mer lättrörliga produktionsfaktorer det är fråga om.

Användningsexempel för "mobile" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishCongratulations to Mr Rübig and to the mobile phone users of Europe!
Talmannen. - Gratulationer till Paul Rübig och Europas mobiltelefonanvändare!
EnglishThe single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
Den inre marknaden kräver en mycket rörligare arbetskraft än vi har för närvarande.
EnglishThe EURES network provides a very valuable resource for potential mobile workers.
Eures-nätverket är en mycket värdefull resurs för potentiellt rörliga arbetstagare.
EnglishThere is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.
Behovet av rörliga och flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet ökar.
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Med hjälp av Internet, e-post och mobiltelefoni skall arbetslösheten avskaffas.
EnglishOrders displaying a mobile phone icon were placed with your mobile device.
Beställningar som har gjorts via din mobila enhet visas med en mobiltelefonikon.
EnglishThe Council is right in distinguishing between mobile and non-mobile workers.
Rådet gör mycket riktigt skillnad mellan mobila och icke-mobila arbetstagare.
EnglishAs an option data can be transmitted on the run using the mobile telephone network.
Som tillval kan data överföras på flykt med hjälp av det mobila telefonnätet.
EnglishIt is the case today for the regulation on mobile telephone roaming charges.
Så är fallet i dag när det gäller regleringen av roamingavgifter för mobiltelefoni.
EnglishEmployees and companies are increasingly mobile in the European job market.
Arbetstagare och företag är alltmer rörliga på den europeiska arbetsmarknaden.
EnglishMaking our workforce mobile: that is what the Leonardo programme could do.
Att göra arbetskraften rörlig: det är vad Leonardoprogrammet skulle kunna göra.
EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishYou may not be able to zoom in or out on webpages designed for mobile devices.
Du kanske inte kan zooma in eller ut på webbsidor som är anpassade för mobila enheter.
EnglishThere is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.
Behovet ökar av rörliga, flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet.
EnglishThe reason why it's happening so fast is because of mobile collaboration.
Anledningen till att det sker så snabbt är att det bygger på mobilt samarbete.
EnglishOnce in History, you are shown a list of your most recent desktop and mobile searches.
I historiken visas en lista över dina senaste sökningar i datorn och mobilen.
EnglishJabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK
Jabra SP5050 - Bästa köp, Auto Express UK - Bästa mobiltillbehöret, Mobile Business UK

"mobile generation" på svenska

mobile generation
Swedish
  • mobil generation
  • mobil generering
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mobile":

mobile
mobilization
mobile home