"mobile" - Svensk översättning

EN

"mobile" på svenska

SV

"mobil" på engelska

EN

EN mobile
volume_up
{adjektiv}

mobile
volume_up
mobil {adj.}
Information technology and mobile communication are developing rapidly.
Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
mobile (även: moving, nimble, volatile, able to move)
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.
He is a mobile source of, and a target for, information.
Han är en rörlig informationskälla och ett mål för information.
The European Union wants a mobile, flexible workforce.
Europeiska unionen vill ha en rörlig och flexibel arbetsstyrka.
mobile (även: animated, bouncy, brisk, bubbly)
volume_up
livlig {adj.}
mobile (även: agile)
The more mobile a production factor is, the greater the need for harmonization.
Kravet på harmonisering är desto större ju mer lättrörliga produktionsfaktorer det är fråga om.
mobile

Synonymer (engelska) till "mobile":

mobile

Synonymer (svenska) till "mobil":

mobil

Användningsexempel för "mobile" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishCongratulations to Mr Rübig and to the mobile phone users of Europe!
Talmannen. - Gratulationer till Paul Rübig och Europas mobiltelefonanvändare!
EnglishThere is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.
Behovet av rörliga och flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet ökar.
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Med hjälp av Internet, e-post och mobiltelefoni skall arbetslösheten avskaffas.
EnglishIt is the case today for the regulation on mobile telephone roaming charges.
Så är fallet i dag när det gäller regleringen av roamingavgifter för mobiltelefoni.
EnglishEmployees and companies are increasingly mobile in the European job market.
Arbetstagare och företag är alltmer rörliga på den europeiska arbetsmarknaden.
EnglishMaking our workforce mobile: that is what the Leonardo programme could do.
Att göra arbetskraften rörlig: det är vad Leonardoprogrammet skulle kunna göra.
EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishThere is a growing need for mobile, flexible employees with international experience.
Behovet ökar av rörliga, flexibla arbetstagare med internationell erfarenhet.
EnglishJabra SP5050 - Best Buy, Auto Express UK - Best Mobile Accessory, Mobile Business UK
Jabra SP5050 - Bästa köp, Auto Express UK - Bästa mobiltillbehöret, Mobile Business UK
EnglishCould you remind the House of the rule regarding mobile phones within this Chamber?
Skulle ni kunna påminna kammaren om regeln för mobiltelefoner i kammaren?
EnglishGreece has been rocked by a scandal involving mobile telephone tapping.
Grekland skakas just nu av en skandal som rör avlyssning av mobiltelefonsamtal.
EnglishJabra BT530 - The Best Headset of the Year 2008, Mobile Internet Monthly, Poland
Jabra BT530 - Årets bästa headset 2008, Mobile Internet Monthly, Polen
EnglishMobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Mobiltelefoner kunde överhettas och till och med explodera under laddningen.
EnglishMost Union countries have extensive competition in the field of mobile-phone markets.
De flesta länder i unionen har en omfattande konkurrens på området för mobiltelefoner.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and " e-Europe " constitute our strength.
Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishIt is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
Det är inte alls lätt att röra sig över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden.
EnglishMobile phones should be included, unlike what the previous speaker said.
Mobiltelefoner bör inkluderas till skillnad från vad föregående talare sade.