"mixed bag" - Svensk översättning

EN

"mixed bag" på svenska

volume_up
mixed bag {substantiv}
EN

mixed bag {substantiv}

volume_up
mixed bag
This convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
Denna konvention har hela tiden varit en kompromiss, den har alltid varit en salig blandning.
It has lumped all funds not already covered by the UCITS Directive, from investment trusts to hedge funds, in a single mixed bag of expensive legislation.
I betänkandet har alla fonder som inte redan omfattas av UCITS-direktivet, från investmentbolag till hedgefonder, slagits ihop till en enda salig blandning av kostsam lagstiftning.
mixed bag (även: compote)
The Constitution, which the voters in the Netherlands and France so overwhelmingly rejected, was a mixed bag.
Den konstitution som väljarna i Nederländerna och Frankrike avvisade med så överväldigande majoritet, utgjordes av en blandad kompott.

Användningsexempel för "mixed bag" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
Denna konvention har hela tiden varit en kompromiss, den har alltid varit en salig blandning.
English. - (SV) The reports on milk products from the Agriculture Committee are a mixed bag.
skriftlig. - Betänkandena om mjölkprodukter från jordbruksutskottet har ett blandat innehåll.
EnglishThe assessment of human rights is nonetheless a mixed bag.
Läget för de mänskliga rättigheterna är trots detta inte helt entydigt.
EnglishIt shows that our information policy is a somewhat mixed bag.
Det visar att vår informationspolitik är något av en blandning av både det ena och det andra.
EnglishWe should not adopt this mixed bag as our own approach, since the various factors need to be addressed separately.
Vi får inte blanda ihop de här frågorna, eftersom de måste hanteras på olika sätt.
EnglishThe Council meeting was quite a mixed bag.
EnglishThe Constitution, which the voters in the Netherlands and France so overwhelmingly rejected, was a mixed bag.
Den konstitution som väljarna i Nederländerna och Frankrike avvisade med så överväldigande majoritet, utgjordes av en blandad kompott.
EnglishMrs Ferreira's report was a mixed bag.
EnglishIt is a bit of a mixed bag.
EnglishIt is thus a mixed bag and it is not the case that all duties on mineral oils are higher in the United Kingdom than elsewhere in Europe.
Det handlar således om en varierande bild, och det är alltså inte så att alla punktskatter på mineraloljor i Förenade kungariket är högre än på andra platser i Europa.
EnglishIt has lumped all funds not already covered by the UCITS Directive, from investment trusts to hedge funds, in a single mixed bag of expensive legislation.
I betänkandet har alla fonder som inte redan omfattas av UCITS-direktivet, från investmentbolag till hedgefonder, slagits ihop till en enda salig blandning av kostsam lagstiftning.
EnglishIt does not appear to be underpinned by any real and sustainable concept of mobility for the whole of Europe; on the contrary, it is no more than yet another mixed bag of national interests.
Den ser inte ut att vara underbyggd av något egentligt och hållbart koncept för rörligheten inom hela Europa, utan är inget annat än bara ytterligare ett hopkok av olika nationella intressen.

Liknande översättningar för "mixed bag" på svenska

mixed adjektiv
mixed verb
bag substantiv
to bag verb