"mitigating circumstances" - Svensk översättning

EN

"mitigating circumstances" på svenska

EN

mitigating circumstances {pluralis}

volume_up
1. näringsliv
The licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
Tillstånd och kunskap får endast användas som förmildrande omständigheter.
Lastly, I welcome the nuanced approach that the report takes vis-à-vis mitigating circumstances.
Till sist: Jag välkomnar föredragandens nyanserade förhållningssätt gentemot förmildrande omständigheter.
There are no mitigating circumstances for the behaviour of the African priests involved.
Det finns inga förmildrande omständigheter för det beteende som de inblandade afrikanska prästerna har gjort sig skyldiga till.

Användningsexempel för "mitigating circumstances" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe licence and knowledge must be taken into account solely as mitigating circumstances.
Tillstånd och kunskap får endast användas som förmildrande omständigheter.
EnglishLastly, I welcome the nuanced approach that the report takes vis-à-vis mitigating circumstances.
Till sist: Jag välkomnar föredragandens nyanserade förhållningssätt gentemot förmildrande omständigheter.
EnglishAnd I am glad to see the mitigating circumstances taken into account, along with permit defences.
Det gläder mig också att förmildrande omständigheter beaktas, tillsammans med tillstånd som grund för ansvarsfrihet.
EnglishThere are no mitigating circumstances for the behaviour of the African priests involved.
Det finns inga förmildrande omständigheter för det beteende som de inblandade afrikanska prästerna har gjort sig skyldiga till.
EnglishIt must not be for the European Parliament to establish what constitute crimes, mitigating circumstances and degrees of culpability.
Vi vill betona vår besvikelse över att ändringsförslag som vår grupp hade lagt fram röstades ned.
EnglishBriefly, on the mitigating circumstances, I am glad to see that the Commissioner is accepting Amendments Nos 40 and 61.
När det gäller förmildrande omständigheter gläder det mig kort sagt att kommissionsledamoten godkänner ändringsförslagen 40 och 61.
EnglishHer court-appointed lawyer, instead of defending her, considers her guilty with no mitigating circumstances.
I stället för att försvara henne anser hennes tilldelade försvarsadvokat att hon är skyldig och att inga förmildrande omständigheter föreligger.
EnglishIt must not be for the European Parliament to establish what constitute crimes, mitigating circumstances and degrees of culpability.
Fastställande av vad som utgör brott, förmildrande omständigheter liksom brotts straffvärde ska inte vara en fråga för Europaparlamentet.
EnglishIf sanctions are to be applied, there may be mitigating circumstances or there could be negotiations to examine the fine imposed in precise detail.
Om det förekommer sanktioner kan det också förekomma förmildrande omständigheter eller förhandlingar om böternas exakta belopp.
EnglishFor such time as the economy continues to be considered more important than the environment, mitigating circumstances and exceptions will always be sought.
Så länge ekonomin fortsätter att betraktas som viktigare än miljön kommer förmildrande omständigheter och undantag alltid att eftersträvas.
EnglishI cannot find any justification, or any mitigating circumstances, for those who, in this way, trample underfoot all those values which are so important to us.
Jag kan inte komma på något som kan rättfärdiga det, eller några förmildrande omständigheter för dem som på det här sättet trampar på alla de värden som är så viktiga för oss.
EnglishFor such time as the economy continues to be considered more important than the environment, mitigating circumstances and exceptions will always be sought.
Mer måste göras för att förhindra att katastrofer med oljetankfartyg till havs eller kärnkraftsolyckor inträffar i praktiken, men om sådana katastrofer ändå sker blir skadorna omfattande.

Liknande översättningar för "mitigating circumstances" på svenska

mitigating adjektiv
circumstances substantiv
certain circumstances
extenuating circumstances substantiv
aggravating circumstances substantiv
not under any circumstances adverb
under certain circumstances
Lär dig andra ord