"to misunderstand" - Svensk översättning

EN

"to misunderstand" på svenska

EN

to misunderstand [misunderstood|misunderstood] {verb}

volume_up
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Missförstå mig inte. Jag vill inte minska konsumenternas rättigheter på något sätt.
I would ask the Commission not to misunderstand what I am saying.
Jag ber kommissionen att inte missförstå det jag säger.
I think we should not misunderstand one another.
Jag tycker inte vi skall missförstå varandra.
That applies in the case of Turkey, but let there be no misunderstanding: it also applies in the case of any other candidate for accession.
Det gäller i fallet Turkiet, men missuppfatta mig inte: det gäller också för alla andra kandidatländer.

Användningsexempel för "to misunderstand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPlease do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Missförstå mig inte. Jag vill inte minska konsumenternas rättigheter på något sätt.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, do not misunderstand these reminders.
Fru talman, mina damer och herrar ledamöter! Ni får inte ta missta er på dessa påpekanden.
EnglishDo not misunderstand me: enlargement will cost a fair bit and people have to be told that.
För att tala klarspråk: Utvidgningen kommer att kosta - och detta måste vi säga öppet.
EnglishDo not misunderstand me: nuclear energy may be a great opportunity for mankind.
För att inte bli missförstådd: kärnenergin representerar måhända en mycket stor möjlighet för mänskligheten.
EnglishI will read what I meant to say, so that environmental organisations will not misunderstand what I said:
Jag ska läsa vad jag ville säga, så att miljöorganisationerna inte ska missförstå vad jag sa.
EnglishYou are quite right, I did misunderstand your original remarks.
Ni har alldeles rätt, jag missförstod ert första yttrande.
EnglishI would ask the Commission not to misunderstand what I am saying.
Jag ber kommissionen att inte missförstå det jag säger.
EnglishWe also offer exceptional sound quality so employees don't miss – or misunderstand– a single word.
Vi erbjuder dessutom utmärkt ljudkvalitet så att personalen inte missar - eller missförstår - ett enda ord.
EnglishPlease do not misunderstand me: I did not wish to settle a dispute that I am, moreover, incapable of settling.
Var snäll och missförstå mig inte: jag ville inte avgöra en tvist som jag inte heller kan avgöra.
EnglishDo n't misunderstand the meaning of our analyses.
Hoppas nu att ingen missförstår innebörden i våra analyser.
EnglishI would like to point out, however - please do not misunderstand me - that this is primarily a matter for the Member States.
Missförstå mig inte men jag vill påpeka att detta främst är en fråga för medlemsstaterna.
EnglishDon't misunderstand the meaning of our analyses.
Hoppas nu att ingen missförstår innebörden i våra analyser.
EnglishPlease do not misunderstand me: I know of no amendment that we should be making other than this one.
För att ni skall förstå mig rätt: Jag känner inte till någon ytterligare ändring än den som vi beslutar om i dag.
EnglishDo not misunderstand me: I too believe that we need to take effective action against the Milosevic regime.
För att undanröja missförstånd: Även jag anser att det behövs en effektfull uppgörelse med Milosevic-regimen.
EnglishBut I would like to ask everyone not to misunderstand it and not to see elements in this report which are not there.
Men jag skulle vilja be alla att inte missförstå det eller se saker i detta betänkande som inte finns där.
EnglishPlease do not misunderstand me next time!
Jag hoppas att ni uppfattar mig rätt i fortsättningen!
EnglishThe people are accordingly sceptical, it is not that they misunderstand the EU, they understand it only too well.
Människorna är följaktligen skeptiska, och det är inte så att de missförstår EU; de förstår det bara alltför väl.
EnglishI think we should not misunderstand one another.
Jag tycker inte vi skall missförstå varandra.
EnglishIn order to ensure that we do not misunderstand one another, I should say that I think we all agree on the objectives.
För att se till att vi inte missförstår varandra bör jag påpeka att jag tror att alla vi är överens om målen.
EnglishI hope I do not misunderstand what he said.
Jag hoppas att jag inte missförstod vad han sade.

Synonymer (engelska) till "misunderstanding":

misunderstanding