"mistreated" - Svensk översättning

EN

"mistreated" på svenska

EN

mistreated {adjektiv}

volume_up
mistreated (även: neglected)

Användningsexempel för "mistreated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccording to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
Enligt de senaste rapporterna blir han misshandlad och utsatt för tortyr.
EnglishThousands of nuns and monks are continuing to be persecuted, imprisoned and mistreated.
Fortfarande blir tusentals nunnor och munkar förföljda, satta i häkte och misshandlade.
EnglishThey were there because they had been tortured, they had been mistreated and they were escaping.
De var där eftersom de hade torterats, de hade misshandlats och de flydde.
EnglishWe will not stand silent if our brothers and sisters in Korea continue to be mistreated.
Vi kommer inte att sitta tysta om våra bröder och systrar i Korea i fortsättningen behandlas illa.
EnglishI will be thinking of all those who are being mistreated in Tibet.
Jag kommer att tänka på alla dem som misshandlas i Tibet.
EnglishHe confirms that torture is taking place, and that prisoners and persons regarded as suspect are being mistreated.
Han bekräftar att tortyr förekommer och att fångar och misstänkta personer behandlas illa.
EnglishWomen who have been mistreated must not be shamed out of going public and drawing attention to their situation.
Kvinnor som har misshandlats får inte förödmjukas när de talar öppet och vill väcka uppmärksamhet för sin situation.
EnglishThe Union for Human Rights maintains that the children have been mistreated and need immediate psychological assistance.
Enligt samfundets klagomål har barnen utsatts för grym behandling och är i akut behov av psykologiskt stöd.
EnglishCan we tolerate human rights defenders being kidnapped, mistreated and disappearing without any reaction by the courts?
Kan vi tolerera att människorättsaktivister kidnappas, misshandlas och försvinner utan att rättsväsendet reagerar?
EnglishAccording to information provided by the Turkish Union for Human Rights, these children have also been mistreated in prison.
Enligt uppgifter från den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheter lär barn också ha misshandlats i fängelset.
EnglishTwo witnesses claim they were beaten and mistreated and forced to sign statements which they later immediately withdrew.
Två vittnen hävdar att de slagits och misshandlats och tvingats underteckna vittnesmål som de sedan omedelbart tog tillbaka.
EnglishWe are in debt to the Roma, even though, in my view, civilised Europe has often mistreated and discriminated against them.
Vi står i skuld till romerna, även om jag anser att det civiliserade Europa ofta har behandlat dem illa och diskriminerat dem.
English(ES) Atlético Madrid, its fans and even the Spanish police are being mistreated by the Union of European Football Associations.
(ES) Atlético Madrid, dess fans och till och med den spanska polisen behandlas illa av det europeiska fotbollsförbundet Uefa.
EnglishToo often, mistreated or beaten women do not disclose their situation, because they think that is the way to protect their children.
Alltför ofta berättar inte slagna eller misshandlade kvinnor om sin situation eftersom de tror att de på så sätt skyddar sina barn.
EnglishWe learn that priests, such as Father Sebit and Father Boma, are being tortured or mistreated, and we know that almost the entire southern population is stricken by famine.
Pater Sebit och Pater Boma, och vi vet att nästan hela befolkningen är drabbad av hungersnöd.
EnglishI agree with the proposal to introduce severe penalties where it is found that animals have been mistreated during production and during transport.
Jag stöder förslaget att införa allvarliga straff då man finner att djur har hanterats illa under produktion och under transport.
EnglishIn other police operations, scores of known opposition activists, including the heads of youth organisations, were rounded up and mistreated.
Vid andra polisingripanden samlade man ihop och misshandlade tjogtals med kända oppositionsaktivister, däribland ledarna för ungdomsorganisationer.
EnglishMadam President, I would therefore request that you write a letter to the governor of Colorado and ask him to give this small, mistreated child his fatherly help.
Fru talman, jag ber er att skriva ett brev till guvernören i Colorado och be om hans faderliga hjälp för detta lilla plågade barn.
EnglishThis principle falls down when we ignore these criteria and allow membership to countries where people are being marginalised and mistreated.
Principen faller platt till marken om vi ignorerar dessa kriterier och tillåter länder där människor marginaliseras och behandlas illa att bli medlemmar i EU.
EnglishMany of these workers are undocumented migrants, which means that they are more likely to be mistreated, paid irregularly or subjected to violence.
Många av dessa arbetstagare är papperslösa invandrare, vilket innebär att de löper större risk att behandlas illa, få betalt svart eller utsättas för våld.

Synonymer (engelska) till "mistreated":

mistreated