EN

mistake {substantiv}

volume_up
1. "something which is incorrect"
There was a mistake in the layout of the text as adopted by the Commission.
Det fanns ett fel i framställningen av texten, såsom den antogs av utskottet.
Moreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Dessutom uppstod det tyvärr ett fel vid omröstningen om Schaffners betänkande.
This House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
Europaparlamentet gör absolut inget fel om det ansluter sig till denna inställning.
It is a mistake to assume that effectiveness is the same as supranationality.
Det är ett misstag att tro att effektivitet är detsamma som överstatlighet.
In the Dutch text there is a very unfortunate mistake or printing error.
I den nederländska texten förekommer ett pinsamt misstag eller tryckfel.
The banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
Att förbjuda Batasuna är alltså ett europeiskt, och inte bara ett spanskt, misstag.

Användningsexempel för "mistake" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishThe mistake had tragic consequences, and it is right that we should condemn it.
Detta misstag fick tragiska konsekvenser och det är rätt att vi ska fördöma det.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
EnglishIts basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
Det rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
EnglishTo this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
Här skulle undantag i sektorer såsom järn- och stålsektorn vara ett stort misstag.
EnglishNow that the decision has been made, let there be no mistake about our position.
Nu när beslutet har fattats får det inte råda någon tvekan om vår ståndpunkt.
EnglishMoreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Dessutom uppstod det tyvärr ett fel vid omröstningen om Schaffners betänkande.
EnglishMake no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
Missförstå mig inte, direktivet utesluter alls icke deponering som ett alternativ.
EnglishEurope's workers and citizens are paying a very high price for this mistake.
EU:s arbetstagare och medborgare betalar ett mycket högt pris för detta misstag.
EnglishIt would be the worst possible mistake if that were the signal we were sending out.
Det vore det största fel som vi skulle kunna begå, om vi sände ut den signalen.
EnglishThis House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
Europaparlamentet gör absolut inget fel om det ansluter sig till denna inställning.
EnglishIt is not enough for the Patent Office to acknowledge a mistake and make its excuses.
Det räcker inte med att patentbyrån inser ett misstag och ber om ursäkt för det.
EnglishIn particular, extending the regulations to include patents would be a mistake.
Särskilt det faktum att regelverket innesluter patent är en felaktig åtgärd.
EnglishI know that my natural optimism is a mistake, but please support these funds.
Jag vet att min naturliga optimism är ett misstag, men stöd vänligen dessa fonder.
EnglishChoosing to be ideological at this point in time would be a serious mistake.
Att välja att vara ideologisk i det här läget skulle vara ett allvarligt misstag.
EnglishIt was a huge mistake to announce a trade agreement with Kosovo at this point in time.
Det var ett stort misstag att i nuläget tillkännage ett handelsavtal med Kosovo.
EnglishThis means I have made a mistake, and therefore I apologise to those involved.
Det betyder att jag har gjort ett misstag och jag ber därför alla berörda om ursäkt.
EnglishThis is a mistake.
Nu antar vi en ny strategi utan att reflektera över det, vilket är ett misstag.
EnglishAnd leaving the door open is the worst mistake any employee can make because...?
Att lämna dörren öppen är det värsta misstag nån anställd kan göra, för...
EnglishDemanding that the European Commission defines the borders of the Union is a mistake.
Att kräva att Europeiska kommissionen definierar unionens gränser är ett misstag.

Synonymer (engelska) till "mistake":

mistake