"mist" - Svensk översättning

EN

"mist" på svenska

volume_up
mist {substantiv}
SV
volume_up
sea mist {substantiv}
SV
SV

"mista" på engelska

EN
EN

mist {substantiv}

volume_up
mist
volume_up
dimma {utr.} (moln i marknivå, dis, tjocka)
But we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
Men om vi föreställer oss att vi kan sitta på molnet, om du hamnar där är det bara dimma.
SV

mista [miste|har mist] {verb}

volume_up
Väljarna i såväl stora som små länder kommer att mista allt inflytande över lagstiftningen.
The electorate in countries large and small would lose all power over the laws.
De nuvarande besättningarna på dessa fartyg kommer således, herr ordförande, att mista sina arbeten.
The present crews in these ships, Mr President, will therefore lose their jobs.
Trehundra arbetstagare kommer att mista sina arbeten och 3 500 jordbrukare kommer att drabbas mycket hårt.
Three hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.

Användningsexempel för "mist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
Men om vi föreställer oss att vi kan sitta på molnet, om du hamnar där är det bara dimma.
EnglishAre the captains of Egypt afraid of a night mist?
Är Egyptens kaptener rädda för kvällsdimman?
EnglishThe people of mist and twilight.
EnglishPresident of the Commission, as the mist clears following the Nice Summit, it is clear that the last-minute compromise behind closed doors has its obvious limitations.
Kommissionsordförande! I dimmorna efter Nice står det klart att den sena kompromissen bakom stängda dörrar har sina klara begränsningar.
EnglishWe must also say that we do not share this kind of silence on the part of the European Parliament which is spreading to all these issues like a low mist which obscures everything.
Vi bör också säga att vi inte delar denna slags tystnad som breder ut sig om dessa frågor i Europaparlamentet, som om daladimman bredde ut sig överallt.
EnglishI also call on the airlines to adopt the recommendations of paragraph 13(c) as soon as possible, particularly regarding smoke hoods, water mist systems and externally mounted cameras.
Jag uppmanar också flygbolagen att så snart som möjligt börja tillämpa rekommendationerna i punkt 13c, i synnerhet de som gäller rökmasker, sprinklersystem och externt monterade kameror.

Synonymer (engelska) till "mist":

mist

Synonymer (svenska) till "mista":

mista