"missionary" - Svensk översättning

EN

"missionary" på svenska

volume_up
missionary {substantiv}
EN

missionary {substantiv}

volume_up
missionary (även: evangelist)
Turkey also restricts religious freedom, and this led to the killing of an Italian missionary.
Turkiet inskränker också religionsfriheten, vilket har lett till mordet på en italiensk missionär.
My wife was a missionary for this group before I came here.
Min fru var missionär för denna grupp innan jag kom hit.
Yesterday, in Angola, an 80-year-old missionary was murdered.
I går mördades en 80 år gammal missionär i Angola.

Användningsexempel för "missionary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU is using an export ban to act as the health missionary of the entire world.
Med ett exportförbud försöker EU briljera som hälsoprofet inför hela världen.
EnglishI was actually headed to Kenya to begin missionary work... when Rome learned of the discovery.
Jag var på väg till Kenya för missions - arbete, när Rom fick reda på kyrkan.
EnglishTurkey also restricts religious freedom, and this led to the killing of an Italian missionary.
Turkiet inskränker också religionsfriheten, vilket har lett till mordet på en italiensk missionär.
EnglishMy wife was a missionary for this group before I came here.
Min fru var missionär för denna grupp innan jag kom hit.
EnglishBut not really training for missionary work, is it?
Men det är väI inte direkt någon träning för missionsarbete?
EnglishYesterday, in Angola, an 80-year-old missionary was murdered.
I går mördades en 80 år gammal missionär i Angola.
EnglishObviously, the most moving case was that of Don Andrea, an Italian missionary murdered in Trabzon, Turkey.
Det mest rörande fallet är naturligtvis Don Andrea, en italiensk missionär som mördades i Trabzon i Turkiet.
EnglishThe European Commission has some missionary work to do in this area too, for which I wish you every success.
Där finns också missionsarbete att uträtta för Europeiska kommissionen. Jag önskar er lycka till med detta.
EnglishIn Brazil, a Brazilian Lutheran missionary who spoke out against this trafficking in Mozambique was murdered recently.
I Brasilien mördades nyligen en luthersk missionär som uttalat sig emot denna handel i Moçambique.
EnglishThe European Parliament draws attention to bans on missionary activity and threats of punishment in cases where people change faith.
Europaparlamentet uppmärksammar hot om straff vid byte av tro och förbud mot missionsverksamhet.
EnglishIt recently issued an edict banning the missionary activities of Christian churches, which led to anti-Christian protests.
För närvarande utsätts de i landet som har kämpat oändligt för rättvisa och reform ännu en gång för hård regeringsunderstödd förföljelse.
EnglishIt recently issued an edict banning the missionary activities of Christian churches, which led to anti-Christian protests.
Ministeriet utfärdade nyligen en förordning som förbjuder de kristna kyrkornas missionsverksamhet, vilket ledde till antikristna protester.
EnglishIn accordance with the Islamic law of the country, the prosecutor is demanding the death penalty for conducting Christian missionary activities.
Åklagaren kräver i enlighet med landets islamiska lagstiftning dödsstraff för att ha bedrivit kristen missionsverksamhet.
EnglishI want to assure the House that, contrary to the Belgian Government report, it is a respectable missionary organization.
Jag vill försäkra parlamentet om att detta, tvärtemot vad som sägs i den belgiska regeringens rapport, är en respektabel missionerande organisation.
EnglishThanks are owed to Mr Tindemans who, with missionary zeal, insists on mobilizing Europe into shaping a common foreign policy.
De bör hysa tacksamhet mot herr Tindemans som med en missionärs iver går in för att mobilisera Europa inför utformandet av en gemensam försvarspolitik.
English   Mr President, as you will be aware, two days ago, an Italian missionary, Annalena Tonelli, was barbarically killed in Somalia in Africa.
   – Herr talman! Som ni nog känner till så dödades en italiensk missionär, Annalena Tonelli, på ett brutalt sätt i Somalia i Afrika för två dagar sedan.
EnglishIn a trial taking place at the same time in Kabul, eight aid workers with Shelter Now International have been charged with carrying out Christian missionary work.
I en parallell rättegång i Kabul har åtta hjälparbetare vid biståndsorganisationen Shelter Now International åtalats för kristen missionsverksamhet.
EnglishOn 2 January this year the Catholic Missionary Service News Agency, MISNA, reported that between 7 000 and 10 000 people were taking refuge in the cathedral in Langas.
Den 2 januari i år rapporterade den katolska nyhetsbyrån MISNA att mellan 7 000 och 10 000 personer tagit sin tillflykt till katedralen i Langas.
EnglishThe missionary goes on to say: "I cannot, however, accept such a conclusion about a country that is so rich in natural and, above all, in human resources."
Missionären fortsätter: "Men jag kan inte acceptera att man gör slut på ett land med sådana materiella rikedomar, men framför allt med sådan människorikedom."
EnglishThe missionary goes on to say: " I cannot, however, accept such a conclusion about a country that is so rich in natural and, above all, in human resources
Missionären fortsätter: " Men jag kan inte acceptera att man gör slut på ett land med sådana materiella rikedomar, men framför allt med sådan människorikedom. "

Synonymer (engelska) till "missionary":

missionary