"mission accomplished" - Svensk översättning

EN

"mission accomplished" på svenska

EN

mission accomplished [exempel]

volume_up
mission accomplished

Användningsexempel för "mission accomplished" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would like to congratulate Mr Prodi on having accomplished his mission.
Jag skulle vilja gratulera Romano Prodi till att ha fullbordat sitt uppdrag.
EnglishBut what was even more important was the fact that they actually accomplished their mission.
Men vad som var ännu viktigare var det faktum att de faktiskt lyckades med sitt uppdrag.
EnglishNo doubt Brussels saw that as an economic mission accomplished.
Utan tvivel såg Bryssel det som ett fullföljande av ett ekonomiskt uppdrag.
EnglishNow, at the beginning of 2011, this mission has almost been accomplished.
Nu, i början av 2011, har uppdraget nästan slutförts.
EnglishKnowing, only then, whether you have accomplished your mission, and obtained the one true Ark?
Och inte förrän då, få reda på ifall du har klarat ditt uppdrag, att hämta hem den enda riktiga arken?
EnglishThey are so much tolerated that, having reached the EU shores, they feel as if their mission was accomplished.
De är tolererade i så hög grad att de känner det som om de har lyckats när de har nått EU:s stränder.
EnglishNo doubt Brussels saw that as an economic mission accomplished.
Samtidigt står Ryton inför en osäker framtid.
EnglishIf a modern, democratic and free Turkey joins, the European Union will have accomplished its mission.
Turkiets skyldigheter i jakten på en lösning för Cypern upphörde inte med folkomröstningen som ägde rum i april.
EnglishShe says she feels the mission has been accomplished.
Hon säger att hon anser att uppdraget har slutförts.
EnglishIf a modern, democratic and free Turkey joins, the European Union will have accomplished its mission.
Om ett modernt, demokratiskt och fritt Turkiet går med i Europeiska unionen har unionen lyckats med sin intention.
EnglishUnless this mission is accomplished, not only will the Constitutional Treaty be killed off, but also the EU itself.
Om uppdraget inte slutförs kommer inte bara konstitutionsfördraget utan även själva EU att gå i stöpet.
EnglishUnless this mission is accomplished, not only will the Constitutional Treaty be killed off, but also the EU itself.
Det är en enorm besvikelse, som jag känner själv, eftersom jag kommer från en av de nya medlemsstaterna.
EnglishIf I had to sum it all up in two words, I would know exactly which ones to choose: ‘mission accomplished
Om jag vore tvungen att sammanfatta detta med två ord så vet jag exakt vilka två jag skulle välja: ”uppdraget fullbordat”.
EnglishWell, today we can say: mission accomplished.
Och i dag kan vi också säga: uppdraget utfört.
EnglishI believe that here today, we can say 'mission accomplished'. This is all thanks to Parliament's hard work and expertise.
Jag anser att vi här idag kan säga ”uppdraget slutfört”, och det enbart tack vare parlamentets kompetens och hårda arbete.
EnglishI have accomplished my mission finally.
EnglishTo declare ‘mission accomplished’ in order to save money will prove costly, and it is the people who will carry the can.
Att förklara att uppdraget är slutfört för att spara pengar kommer att bli kostsamt, och det kommer att bli folket som får rädda situationen.
EnglishMission accomplished!
EnglishMission accomplished.
EnglishMy country has shown that it keeps its commitments to its partners by retaining its military presence in Iraq until the mission is accomplished.
Mitt land har visat att det står fast vid åtagandena till sina partner genom att upprätthålla sin militära närvaro i Irak till dess att dess uppdrag har slutförts.

Liknande översättningar för "mission accomplished" på svenska

accomplished adjektiv
accomplished verb
accomplished adverb
Swedish
mission substantiv