"missing you" - Svensk översättning

EN

"missing you" på svenska

EN

missing you

volume_up

Användningsexempel för "missing you" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Röster kan inte försvinna eftersom du då inte kommer hitta din när du letar efter den.
EnglishBut you are missing the most important point: is any of this necessary?
Men ni missar den viktigaste poängen i allt detta: Är det verkligen nödvändigt?
EnglishI think you are missing the point and I think, with respect, our rapporteur is also missing the point.
Jag hävdar att ni missar huvudsaken, och att - med all respekt - även föredraganden gör det.
EnglishAt least, I think, from your answers, that you are missing the point.
Det verkar åtminstone så utifrån dina svar.
EnglishPictures of TOUR 2013 Are you already missing TUR?
Bilder från TUR 2013 Saknar du redan årets mässa?
EnglishVery simply, because you are missing the point.
Helt enkelt för att ni inte har förstått poängen.
EnglishThe Presidency is keeping in close contact with all the parties concerned and is not missing a word: you can be assured of that.
Ordförandeskapet uppehåller en nära kontakt med alla berörda parter och missar inte ett ord: det kan ni lita på.
EnglishThe Presidency is keeping in close contact with all the parties concerned and is not missing a word: you can be assured of that.
Ändå är inte ordförandeskapet involverat i detta viktiga beslut för parlamentet och den nye kommissionsordföranden.
EnglishDude, you're missing the best part.
EnglishYou don't know what you're missing.
EnglishMr President, thank you very much indeed for calling me, and I apologise for being missing when you called me earlier.
(EN) Herr talman! Tack så mycket för att ni kallat in mig och jag ber om ursäkt för att jag inte var närvarande när ni kallade in mig tidigare.
EnglishIf there is publication bias, if small negative trials have gone missing in action, you can see it on one of these graphs.
Om det finns en publikationspartiskhet, om de små negativa försöken has försvunnit under arbetets gång, så kan du se detta i en av dessa grafer.
EnglishYou are missing the target.
EnglishI am already missing you.
EnglishI'm missing you already.
EnglishYou're missing the train!
EnglishWe will be voting against this opinion, because it can be summed up as 'tell me what you are missing, and I will tell you how to do without it'.
Vi kommer att rösta mot denna yttrande, eftersom det kan sammanfattas med ”tala om vad du saknar så ska jag tala om hur du ska klara dig utan det”.
EnglishWe will be voting against this opinion, because it can be summed up as 'tell me what you are missing, and I will tell you how to do without it '.
Vi kommer att rösta mot denna yttrande, eftersom det kan sammanfattas med ” tala om vad du saknar så ska jag tala om hur du ska klara dig utan det ”.
EnglishIf you selected the first option, but you still want to open the query in the graphics view, in spite of missing elements, you can define here if other errors should be ignored.
När Du har valt det första alternativet och vill öppna sökningen i den grafiska vyn trots att det saknas element, kan Du här dessutom ange om övriga fel ska ignoreras.
EnglishHowever, the problem is using these instruments, and for this reason, Commissioner, I felt that something was missing when you spoke about the issue as some sort of statistical problem.
Problemet är emellertid att använda dessa instrument, och därför, herr kommissionsledamot, ansåg jag att det var någonting som saknades när ni talade om frågan som något slags statistiskt problem.

Liknande översättningar för "missing you" på svenska

missing adjektiv
you pronomen
I like you
I owe you substantiv
nice to meet you
lucky you
Happy birthday to you