EN

misses {verb}

volume_up
misses (även: lacking in)
Yet, Mr van Velzen misses one thing in the Plooij-van Gorsel report: coordination.
Trots det saknar van Velzen en sak i Plooij-Van Gorsel-betänkandet: samordning.
Men han saknar sin mamma.
Hon saknar det här stället.

Användningsexempel för "misses" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYet, Mr van Velzen misses one thing in the Plooij-van Gorsel report: coordination.
Trots det saknar van Velzen en sak i Plooij-Van Gorsel-betänkandet: samordning.
EnglishWe are discussing near misses and problems with air traffic control at almost every sitting.
Vi talar om near misses och problemen med air traffic control på nästan varje möte.
English(Laughter) (Applause) But in science, we have to keep track of the misses, not just the hits.
(Skratt) (Applåder) Men vetenskapen, måste också räkna missarna, inte bara träffarna.
EnglishA bit of it is true, but I am afraid it misses the point completely.
Detta är delvis sant, men jag är rädd för att man inte alls har förstått saker och ting.
EnglishHeaded 'Talk of emergencies misses the point', the article discussed the situation in Africa.
I artikeln, med rubriken ”Krissamtal missar poängen”, diskuterades situationen i Afrika.
EnglishThe new motto 'Everything but Arms'sounds fine but misses the mark.
Det nya mottot " allt utom vapen " låter bra, men det stämmer inte helt.
EnglishThe new motto 'Everything but Arms' sounds fine but misses the mark.
Det nya mottot "allt utom vapen" låter bra, men det stämmer inte helt.
EnglishThis misses two goals: giving them protection and catching the trafficking gangs.
Därigenom förbises följande två mål: Att ge kvinnorna skydd och fånga in de ligor som handlar med dem.
EnglishOpposition to a hearing at the ICJ, because it is a legal – not a political – forum, misses the point.
I stället skär det, som flera personer har sagt, djupt in på palestinsk mark.
EnglishIn my opinion, this motion for a resolution misses the point.
Enligt min mening missar man målet helt och hållet med det här förslaget.
EnglishMany of the most recent railway accidents and near-misses have been due to maintenance failings.
Många av den senaste tidens järnvägsolyckor och tillbud orsakades av bristfälligt underhåll.
EnglishThis report, with its huge list of what the European Union should do, completely misses the point.
Detta betänkande, med sin omfattande förteckning över vad EU bör göra, missar poängen totalt.
EnglishYou indicated that this might be ready by August, which misses this year’ s summer holiday period.
Därför genomförde kommissionen en studie av detta specifika område.
EnglishYou indicated that this might be ready by August, which misses this year’s summer holiday period.
Ni antydde att detta kan vara klart i augusti, och då är det för sent för årets semesterperiod.
EnglishThe proposed change to structural measures also misses the target at the present time.
Även de åtgärder som föreslagits för att åstadkomma en strukturomvandling skjuter för närvarande över målet.
English(DE) Mr President, I rejected this report because it misses the target on three important points.
(DE) Herr talman! Jag förkastade detta betänkande eftersom det missar målet på tre viktiga punkter.
EnglishWhat sort of economic agreement is it that misses countries out?
Vilket slags ekonomiskt avtal är det när länder saknas?
EnglishI have to say that Mr Kerr very rarely misses an opportunity to take a pot shot at the British Government.
Jag måste säga att Kerr mycket sällan missar en möjlighet att angripa den brittiska regeringen.
EnglishBecause the traveller is now insufficiently aware of his legal position, he misses out on compensation.
Genom att denne nu har otillräckliga kunskaper om sin rättsliga ställning går han miste om skadestånd.
EnglishWe cannot allow this because it completely misses the point.
Vi kan inte tillåta detta för det är rena vansinnet.

Synonymer (engelska) till "missed":

missed
English
missing