EN

missed {adjektiv}

volume_up
missed
Unless this is the case, it would not be a victory, merely another missed opportunity.
Om inte, skulle det inte bli en verklig seger utan ännu en missad möjlighet.
Mr President, this report represents a huge missed opportunity.
Detta betänkande utgör en väldigt stor, missad möjlighet.
My concern with this report is that it is a missed opportunity.
Det som bekymrar mig med detta betänkande är att det är en missad chans.

Användningsexempel för "missed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
Det är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
EnglishThere have been many processes, many opportunities for peace have been missed.
Det har varit många processer, och många tillfällen till fred har gått förlorade.
EnglishI regret that in Nice we missed the opportunity to implement this treaty change.
Jag beklagar att vi missade chansen i Nice att genomföra den här fördragsändringen.
EnglishToday however, we have to admit that this historical opportunity has been missed.
I dag måste vi dock erkänna att detta historiska tillfälle har gått förlorat.
EnglishWith this directive, we have missed a great opportunity to integrate ourselves more.
Med detta direktiv har vi förlorat en stor möjlighet att integreras ytterligare.
EnglishMadam President, the real significance of the Deepwater disaster is being missed.
(EN) Fru talman! Vi har missat verkliga innebörden av Deepwater-katastrofen.
EnglishThat is a reminder of what has been missed in Sri Lanka as a result of this violence.
Det är en påminnelse om vad man har missat i Sri Lanka till följd av detta våld.
EnglishHis characteristic eloquence will be sadly missed on all sides of this House.
Hans karakteristiska vältalighet kommer att saknas stort av alla sidor i kammaren.
EnglishOn the basis of today’s report, I see no reason why that date should be missed.
Utifrån dagens rapport ser jag ingen anledning till att man skulle missa detta datum.
EnglishThis choice is not guaranteed at the moment, and that is a missed opportunity.
Nu garanteras inte det här valet och det är en chans som har gått oss förbi.
EnglishBasically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.
I grunden anser jag dock att detta betänkande framför allt är ett missat tillfälle.
EnglishIt is a pity that we have missed just such an opportunity with this report.
Det är synd att vi har försummat just en sådan möjlighet med detta betänkande.
EnglishI am sorry about this and I think that it is a missed opportunity for the Commission.
Jag beklagar detta, och jag anser att kommissionen har försuttit en möjlighet.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Jag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.
EnglishThat is why we are not satisfied and why we feel that an opportunity has been missed.
Det är därför vi inte är nöjda och känner att ett tillfälle har gått förlorat.
EnglishThe result is therefore a missed opportunity to do more to protect our water.
Resultatet är en missad chans att göra mer för att skydda våra vattendrag.
EnglishI think Parliament has rather missed the boat there, or should I say the train.
Jag anser att parlamentet har missat någonting här, missat tåget kanske jag skulle säga.
EnglishFor example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Kommer till exempel affärsidkare som har missat viktiga möten att få ersättning?
EnglishNevertheless, we have missed the target on this principle by an average of 20%.
Ändå har vi missat målet för denna princip med i genomsnitt 20 procent.
EnglishUnless this is the case, it would not be a victory, merely another missed opportunity.
Om inte, skulle det inte bli en verklig seger utan ännu en missad möjlighet.

"missed goal" på svenska

missed goal
Swedish
  • missade mål
  • missat mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "missed":

missed
English
missing