"miss you" - Svensk översättning

EN

"miss you" på svenska

EN

miss you {interjektion}

volume_up
miss you
# Pearl Harbour sucked~ # # just a little bit more than I miss you~ #
Pearl Harbor sög bara lite mer än jag saknar dig
# I miss you more than that movie missed the point #
Jag saknar dig mer än den filmen saknade en poäng
Jag saknar dig och vill träffa dig.

Användningsexempel för "miss you" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo.
Om du inte är en spelare så kanske du missar en del av nyanserna i det här fotot.
EnglishI am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
Jag är övertygad om att utskottet för ekonomi och valutafrågor kommer att sakna er.
EnglishIf you're too skeptical, you'll miss the really interesting good ideas.
Är du alltför skeptisk, kommer du att missa det riktigt intressanta bra idéerna.
EnglishIf you miss half of the population as a recruitment base, it's a problem.
”Om man saknar halva befolkningen som rekryteringsbas så är det ett problem.”
EnglishMrs de Palacio, you have been an example to us and we will miss you.
Fru de Palacio! Ni har varit ett föredöme för oss och vi kommer att sakna er.
EnglishRest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Ni kan vara förvissad om att vi även kommer att sakna er för ert arbete och er hängivenhet.
EnglishYou know, all kidding aside after you quit, didn't you miss the money?
Skämt åsido...... efter att du hade slutat, saknade du inte pengarna?
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Ni kan vara förvissad om att parlamentet kommer att sakna er och vi önskar er lycka till i framtiden.
EnglishYou miss, you hit the city, you're gonna kill a lot of our friends.
Missar du, träffar du staden och du kommer döda många av dina vänner.
EnglishIn view of recent events, we are sure we will miss you.
Mot bakgrund av det som nyligen skett är vi säkra på att vi kommer att sakna er.
EnglishMr President, some colleagues may find this hard to believe but I am going to miss you.
(EN) Herr talman! En del kolleger kanske finner det svårt att tro, men jag kommer faktiskt att sakna er.
EnglishI don't want to miss you breaking down and weeping in front of everyone.
Jag vill inte missa när ni börjar gråta inför alla.
EnglishIf you miss the deadline, you could lose your entitlement.
Om du lämnar in ansökan för sent kan du gå miste om förmånerna.
English# Pearl Harbour sucked~ # # just a little bit more than I miss you~ #
Pearl Harbor sög bara lite mer än jag saknar dig
EnglishYou shouldn't make fun of it as you'll miss the actual essence.
Gör inte narr av det, för du missar andemeningen.
EnglishMakes you miss out on what's really important in this life.
Det får dig att missa det som verkligen är viktigt -
EnglishI will end with the English expression: "I will miss you all" or, in Portuguese: "Já sinto saudades”.
Jag tänker avsluta med att på engelska säga ”I will miss you all” eller, på portugisiska ”Já sinto saudades”.
EnglishI guess I just miss you, and I don't understand... why I've driven my two kids so far away from me.
Jag antar att jag bara saknar dig, och jag förstår inte... varför jag driver iväg mina barn så långt bort från mig.
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Låt oss handla nu och motbevisa det gamla engelska ordspråket ”Man saknar inte vattnet förrän källan har sinat”.
English# I miss you more than that movie missed the point #
Jag saknar dig mer än den filmen saknade en poäng

Liknande översättningar för "miss you" på svenska

miss substantiv
you pronomen
I like you
I owe you substantiv
nice to meet you
lucky you
Happy birthday to you
after you
Swedish