"to miss out" - Svensk översättning

EN

"to miss out" på svenska

EN

to miss out {verb}

volume_up
to miss out
They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och miste om sin skolgång.
Europe cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
There is one other key ingredient we should not miss out on and that is the principle of public accountability.
Det finns en annan viktig ingrediens som vi inte får glömma, och det är principen om offentlig ansvarsskyldighet.
I shall miss out everything to do with China.
Jag kommer att utelämna allt som handlar om Kina.
to miss out (även: to lose)
They were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och miste om sin skolgång.
Europe cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.

Användningsexempel för "to miss out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat means they miss out on the possibility of utilising the Internal Market.
Detta innebär att de går miste om möjligheten att utnyttja den inre marknaden.
EnglishOtherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att gå miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
EnglishEurope cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att gå miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
EnglishLet us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
Låt oss inte missa chansen för oss alla att enas om att arbeta mot ett gemensamt mål.
EnglishThey were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Barnen var dömda att göra detta under hela sin livstid och gå miste om sin skolgång.
EnglishI sometimes fear that we will miss out on an opportunity for the future.
Ibland fruktar jag, att vi kommer att missa en möjlighet för framtiden.
EnglishIt is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Det är synd att låta detta historiska tillfälle gå förlorat genom att hänvisa till reglerna.
EnglishAll are clear signs of an immense amount of hard work in order to not miss out on accession.
Alltsammans ger tydliga signaler om mycket hårt arbete för att inte missa anslutningen.
EnglishHandy, uh, I want to make it clear that when I asked Miss Mannis out...
Handy, jag vill bara säga att när jag bjöd ut miss Mannis -
EnglishIf we miss out the first, if we fail to make the compromise, we cannot go any further.
Om vi missar det första steget, om vi inte lyckas nå en kompromiss, blir det omöjligt för oss att fortsätta.
EnglishSo we want to change things here, precisely for the benefit of those young people who invariably miss out.
Det vill vi göra något åt, och det till förmån för de ungdomar som ständigt hamnar i ytterspår.
EnglishMakes you miss out on what's really important in this life.
Det får dig att missa det som verkligen är viktigt -
EnglishWe cannot, therefore, miss out paragraph 39.
Följaktligen är det inte nödvändigt att vi röstar om paragraf 39.
EnglishAs a result, consumers miss out on access to the required level of information and on cooling-off periods.
Resultatet blir att konsumenterna inte får tillgång till den information och den betänketid de har rätt till.
EnglishIf we simply close our eyes and continue, we shall be shipwrecked and miss out on a great historic opportunity.
Med devisen "Blunda och fortsätt " kommer vi att lida skeppsbrott och missa ett stort historiskt tillfälle.
EnglishPeople should not miss out because of the institutions' inactivity and delayed decision-making.
De berörda ska inte behöva gå miste om sina förmåner på grund av institutionernas overksamhet och fördröjda beslutsfattande.
EnglishIf we simply close our eyes and continue, we shall be shipwrecked and miss out on a great historic opportunity.
Med devisen " Blunda och fortsätt " kommer vi att lida skeppsbrott och missa ett stort historiskt tillfälle.
EnglishThere is one other key ingredient we should not miss out on and that is the principle of public accountability.
Det finns en annan viktig ingrediens som vi inte får glömma, och det är principen om offentlig ansvarsskyldighet.
EnglishI shall miss out everything to do with China.
Jag kommer att utelämna allt som handlar om Kina.
EnglishMiss Fernandez, kindly thaw out Mr. Hellman.
Fröken Fernandez, var snäll att tina Herr Hellman.