EN

miss {substantiv}

volume_up
1. allmänt
miss (även: bar, barrier, beam, spar)
miss
volume_up
ung flicka {utr.} [skämt.] [ex.]
miss (även: minx)
volume_up
flicksnärta {utr.} [gam. mod.]
miss
volume_up
miss {substantiv} (engelsk tilltalsord)
There was a Miss Pocahontas, but she checked out about an hour ago.
Vi hade en miss Pocahontas, men hon checkade ut för en timme sen.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Jag hade inget sexuellt förhållande med den kvinnan, Miss Lewinsky.
Something told me not to discount Miss Geist.
Något sa mig att inte bortse från Miss Geist.
2. "beauty contest"
miss
volume_up
miss {utr.} (skönhetstävling)
There was a Miss Pocahontas, but she checked out about an hour ago.
Vi hade en miss Pocahontas, men hon checkade ut för en timme sen.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Jag hade inget sexuellt förhållande med den kvinnan, Miss Lewinsky.
Something told me not to discount Miss Geist.
Något sa mig att inte bortse från Miss Geist.
SV

miss {utrum}

volume_up
1. sport
miss
2. "skönhetstävling"
miss
volume_up
miss {substantiv} (beauty contest)
Vi hade en miss Pocahontas, men hon checkade ut för en timme sen.
There was a Miss Pocahontas, but she checked out about an hour ago.
Jag hade inget sexuellt förhållande med den kvinnan, Miss Lewinsky.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Något sa mig att inte bortse från Miss Geist.
Something told me not to discount Miss Geist.
3. "baseball", sport
miss
volume_up
strike {substantiv} (baseball)

Användningsexempel för "miss" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn terms of energy dependency, we are not in the position to miss any opportunity.
När det gäller energiberoende, får vi inte låta några möjligheter gå förlorade.
EnglishNow, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo.
Om du inte är en spelare så kanske du missar en del av nyanserna i det här fotot.
English(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
EnglishI am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
Jag är övertygad om att utskottet för ekonomi och valutafrågor kommer att sakna er.
EnglishThat means they miss out on the possibility of utilising the Internal Market.
Detta innebär att de går miste om möjligheten att utnyttja den inre marknaden.
EnglishWe grieve for Anna and miss her, in Sweden, Europe and throughout the world.
Vi känner sorg och saknad efter Anna, både i Sverige, Europa och hela världen.
EnglishIf we miss the opportunity, Europe will not get a second chance in five years.
Om vi missar denna chans kommer EU inte att få något nytt tillfälle förrän om fem år.
EnglishI want you to call me twice a day, and you do not miss more than one test!
Jag vill att du ringer två gånger om dan`, och du får inte missa mer än ett test.
EnglishMiss McIntosh, I know our Prime Minister well, even if I am not a member of his party.
Jag känner vår premiärminister ganska väl även om jag inte tillhör samma parti.
EnglishOtherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
Annars kommer Asien som region att gå miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
EnglishUm, I'm sorry, miss, but my computer shows that your credit card's been, um, canceled.
Ursäkta miss, men min dator säger att...... ert kreditkort har blivit... indraget.
EnglishIf you're too skeptical, you'll miss the really interesting good ideas.
Är du alltför skeptisk, kommer du att missa det riktigt intressanta bra idéerna.
EnglishEurope cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
Europa har inte råd att gå miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
EnglishIf you miss half of the population as a recruitment base, it's a problem.
”Om man saknar halva befolkningen som rekryteringsbas så är det ett problem.”
EnglishIt has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
Det bör sägas att hon aldrig missar en enda tillställning med i Spanien.
EnglishThere are many who miss the fact that this is not emphasised to a greater extent.
Det är många som förbiser att detta inte betonas i större utsträckning.
EnglishIt has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
Det bör sägas att hon aldrig missar en enda tillställning med i Spanien.
EnglishIt is one of the nightmares of every young lawyer to miss a limitation period deadline.
Det är varje ung advokats mardröm att missa deadline för preskriptionstiden.
EnglishI know we are going to miss her very much and would like to extend our thanks to her.
Jag vet att vi kommer att sakna henne väldigt mycket och vill tacka henne.
EnglishIt would be a real shame to miss this opportunity to re-evaluate Europe's railways.
Det skulle verkligen vara synd att missa detta tillfälle att omvärdera Europas järnvägar.

"miss a game" på svenska

miss a game
Swedish
  • missar ett spel
  • missa ett spel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"missed goal" på svenska

missed goal
Swedish
  • missade mål
  • missat mål
Mera chevron_right

"miss great" på svenska

miss great
Swedish
  • missa stor
  • missa bra
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "miss":

miss
missed
English
missing

Synonymer (svenska) till "miss":

miss
Swedish