EN

misplaced {adjektiv}

volume_up
We have to ask ourselves who, in fact, stands to gain from such misplaced diffidence.
Vi måste fråga oss vem som faktiskt gynnas av en sådan malplacerad blygsamhet.
There are over 500 political prisoners in Cuba, and yet this Parliament continues to flirt with the líder maximo from a completely misplaced feeling of solidarity.
Över 500 politiska fångar och Europaparlamentet fortsätter bara att utifrån en totalt malplacerad solidaritetskänsla flirta med el lider maximo.
Of course there is a great need for humanitarian assistance and the EU could play a useful role, but not in a way that merely seeks to promote a misplaced military ambition.
Självfallet finns det ett stort behov av humanitärt stöd och EU kan spela en viktig roll, men inte genom att försöka främja en malplacerad militär ambition.

Användningsexempel för "misplaced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Det finns i alla fall absolut ingen anledning till denna enorma, missriktade hysteri.
EnglishIt follows that this European Parliament’s selective indignation is misplaced.
Av detta följer att Europaparlamentets selektiva indignation är missriktad.
EnglishWe have to ask ourselves who, in fact, stands to gain from such misplaced diffidence.
Vi måste fråga oss vem som faktiskt gynnas av en sådan malplacerad blygsamhet.
EnglishProblems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
Problem som på grund av missriktad vänlighet inte hanteras försvinner inte.
EnglishSo our optimism that we would make headway there was not misplaced.
Så vår optimism om att vi skulle göra framsteg på den punkten var inte felplacerad.
EnglishI too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
Också jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar" .
EnglishI too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
Också jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar ".
EnglishCould this be a case, perhaps, of misplaced guilt in respect of the candidates left behind?
Är det kanske fråga om en opassande skuldkänsla gentemot de kandidatländer som blir efter?
EnglishBelieve me that we do not wish to discover that our trust in you has been misplaced.
Tro mig, vi skulle inte vilja förlora detta förtroende för er.
EnglishLet me begin with interest rate policy, one general criticism of which we regard as misplaced.
Låt mig börja med räntepolitiken, där en generell kritik framförs som vi anser obefogad.
EnglishI share the Commissioner's view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Givarna, bland annat Europeiska unionen, skulle inte ha uppfyllt sina löften.
EnglishMany of us feel that the EU’s defence ambitions are wholly misplaced.
Många av oss anser att EU:s försvarsambitioner är helt missriktade.
EnglishI recognise that, while some of these criticisms are misplaced, others are often justified.
Jag erkänner att medan viss kritik inte är berättigad, så finns det vissa delar som ofta är det.
EnglishIt may be that Commissioner Ferrero-Waldner's instinctive optimism proves misplaced.
Det kan hända att kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldners instinktiva optimism visar sig vara missriktad.
EnglishI hope that these radical and misplaced ideologies will not be included in the report.
Jag hoppas att dessa radikala och malplacerade ideologier inte kommer att komma till uttryck i betänkandet.
EnglishThat is why, in the reports, there is also what I would call the 'fallacy of misplaced concreteness'.
Därför förekommer i betänkandena även det jag skulle kalla fallacy of missplaced concreteness .
EnglishThat is why, in the reports, there is also what I would call the 'fallacy of misplaced concreteness '.
Därför förekommer i betänkandena även det jag skulle kalla fallacy of missplaced concreteness.
EnglishI share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Jag delar kommissionärens åsikt att beskyllningarna från Addis Abeba minst sagt är malplacerade.
EnglishSo anybody who is talking about nanny-state Europe is totally misplaced when they are looking at the barometer issue.
Så den som anser att EU är en förmyndarstat har helt fel när det gäller barometerfrågan.
EnglishThe statements Commissioner Bolkestein made in a Dutch newspaper last weekend are therefore completely misplaced.
Kommissionär Bolkesteins uttalanden i en nederländsk tidning i helgen är därför helt malplacerade.

Synonymer (engelska) till "misplaced":

misplaced
English
misplaced modifier