"misperception" - Svensk översättning

EN

"misperception" på svenska

EN

misperception {substantiv}

volume_up
Because our egocentric perception -- from the Buddha's point of view, misperception -- is that all we are is what is inside our skin.
Från vår egocentriska uppfattning – ur Buddhas synvinkel, missuppfattning – är att allt vi är, är vad som finns i våra kroppar.
There is a misperception that Northrop Grumman and the EADS North America have somehow lost or that the Boeing award has been reversed.
Det är en missuppfattning att Northrop Grumman och EADS North America skulle ha förlorat på något sätt eller att kontraktet med Boeing skulle ha rivits upp.

Användningsexempel för "misperception" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBecause our egocentric perception -- from the Buddha's point of view, misperception -- is that all we are is what is inside our skin.
Från vår egocentriska uppfattning – ur Buddhas synvinkel, missuppfattning – är att allt vi är, är vad som finns i våra kroppar.
EnglishThere is a misperception that Northrop Grumman and the EADS North America have somehow lost or that the Boeing award has been reversed.
Det är en missuppfattning att Northrop Grumman och EADS North America skulle ha förlorat på något sätt eller att kontraktet med Boeing skulle ha rivits upp.