"misogyny" - Svensk översättning

EN

"misogyny" på svenska

volume_up
misogyny {substantiv}
EN

misogyny {substantiv}

volume_up
In Europe also there is a deeply ingrained misogyny in our society.
Även i Europa finns en djupt rotad kvinnofientlighet i samhället.
We abhor Taliban misogyny but say nothing about the rapes carried out by the so-called Northern Alliance - a highly dubious alliance - on a massive scale.
Vi vänder oss mot talibanernas kvinnofientlighet och förtiger de våldtäkter som i massor har utförts av den så kallade Nordalliansen, en mycket tvivelaktig allians.
misogyny (även: misogynism)

Användningsexempel för "misogyny" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Europe also there is a deeply ingrained misogyny in our society.
Även i Europa finns en djupt rotad kvinnofientlighet i samhället.
EnglishI find it impossible to believe, Commissioner Patten, that intolerance, obscurantism and misogyny can triumph over reason and human values.
Jag kan omöjligt tro, kommissionär Patten, att intolerans, obskurantism och kvinnohat kan segra över förnuft och mänskliga värden.
EnglishAnd, when we are looking at extremism, I think we ought to be aware that we have not yet seen the death of sexism and misogyny.
Och när vi talar om extremism tycker jag att vi bör vara medvetna om att vi ännu inte har sett att könsdiskriminering och kvinnohat har upphört.
EnglishPerhaps this report before us should be subtitled, 'Motherhood and misogyny', as an editorial in the Sunday Tribune at home screamed last week.
Kanske betänkandet framför oss skulle ha underrubriken ”Moderskap och kvinnohat”, som det stod i en ledare i Sunday Tribune i förra veckan.
English. - (PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, one of the darkest aspects of the theocratic Iranian regime is its misogyny.
författare. - (PT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! En av de mörkaste sidorna hos Irans teokratiska regim är dess kvinnohat.
EnglishIn my opinion, there can be no economic or social progress as long as a culture of violence, religious fanaticism and misogyny reigns in Afghanistan.
Min åsikt är att ekonomiska och sociala framsteg är en omöjlighet så länge kulturen av våld, religiös fanatism och kvinnoförakt härskar i landet.
EnglishWe abhor Taliban misogyny but say nothing about the rapes carried out by the so-called Northern Alliance - a highly dubious alliance - on a massive scale.
Vi vänder oss mot talibanernas kvinnofientlighet och förtiger de våldtäkter som i massor har utförts av den så kallade Nordalliansen, en mycket tvivelaktig allians.

Synonymer (engelska) till "misogyny":

misogyny
English