"mismanagement" - Svensk översättning

EN

"mismanagement" på svenska

EN

mismanagement {substantiv}

volume_up
mismanagement
This is compounded by the military junta's severe economic mismanagement.
Detta förvärras ytterligare av militärjuntans grova misskötsel av ekonomin.
We are against fraud and corruption, mismanagement and inefficiency.
Vi är emot bedrägeri och korruption, misskötsel och ineffektivitet.
Låt oss avskaffa misskötsel och nepotism.
mismanagement (även: maladministration)
Turkmenbashi's megalomania and mismanagement have instilled a general climate of fear in the country.
Turkmenbasjis storhetsvansinne och vanstyre har skapat en allmän rädsla i landet.
Turkmenbashi' s megalomania and mismanagement have instilled a general climate of fear in the country.
Turkmenbasjis storhetsvansinne och vanstyre har skapat en allmän rädsla i landet.
After all, war and mismanagement are down to people.
Krig och vanstyre är ju ändå människors verk.

Användningsexempel för "mismanagement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
Dålig förvaltning, korruption, nepotism, polisstyre - där har vi pudelns kärna.
EnglishThe financial mismanagement has been allowed to prevail for far too long.
Missförhållandena i den ekonomiska förvaltningen har fått härska alltför länge.
EnglishI do not think there is any doubt about the mismanagement of its accounts.
Jag tror inte att det föreligger några tvivel om misskötseln av redovisningen.
EnglishWhat has been uncovered is mainly mismanagement, and fortunately not many cases of fraud.
Det som har uppdagats är snarare dålig förvaltning, lyckligtvis få bedrägerier.
EnglishA good, indeed an essential programme, is simply not a carte blanche for mismanagement.
Ett bra, ja ett ovillkorligt program är ingen ursäkt för en bristfällig förvaltning.
EnglishThis is compounded by the military junta's severe economic mismanagement.
Detta förvärras ytterligare av militärjuntans grova misskötsel av ekonomin.
EnglishI would like to stress that mismanagement is not the same thing as fraud.
Jag skulle vilja trycka på att vanskötsel inte är detsamma som bedrägeri.
EnglishPeople have understood this, however, because it was the result of Communist mismanagement.
Det förstod dock människor, eftersom det var resultatet av kommunismens vanskötsel.
EnglishWe can agree with the emphasis placed on the fight against fraud and mismanagement.
Vi kan instämma i den tonvikt som lagts på kampen mot bedrägerier och bristfällig förvaltning.
EnglishMoreover, this report reveals some mismanagement in the allocation of the Structural Funds.
Betänkandet avslöjar dessutom vissa funktionsbrister i fråga om strukturfondernas anslag.
EnglishEuropean farmers must not be penalized for the Commission's mismanagement.
Europeiska jordbrukare skall inte bestraffas för att kommissionen inte fungerar som den skall.
EnglishTurkmenbashi's megalomania and mismanagement have instilled a general climate of fear in the country.
Turkmenbasjis storhetsvansinne och vanstyre har skapat en allmän rädsla i landet.
EnglishTurkmenbashi' s megalomania and mismanagement have instilled a general climate of fear in the country.
Turkmenbasjis storhetsvansinne och vanstyre har skapat en allmän rädsla i landet.
EnglishTwo per cent of the Structural Funds are spent on fraud or some other form of mismanagement.
Två procent av strukturfonderna spenderas på bedrägerier eller någon annan form av vanstyre.
EnglishWe are against fraud and corruption, mismanagement and inefficiency.
Vi är emot bedrägeri och korruption, misskötsel och ineffektivitet.
EnglishThe real problems we find in the regions centre on the government's mismanagement of funding.
De verkliga problemen med regeringens misshushållning med medel hittar vi i regionala centrum.
EnglishFraud, mismanagement and nepotism do not come from nowhere.
Bedrägeri, dålig förvaltning och svågerpolitik uppstår inte av en slump.
EnglishIt has been brought about by years, if not decades, of high-level mismanagement in the group.
Den har orsakats av år, eller till och med årtionden, av vanskötsel på högsta nivå inom koncernen.
EnglishAfter all, war and mismanagement are down to people.
Naturen kan endast fullfölja sitt förödande arbete om människorna brister.
EnglishWe cannot tolerate any scandal or mismanagement of expenditure.
Vi kan varken tillåta skandaler eller dålig utgiftsförvaltning.

Synonymer (engelska) till "mismanagement":

mismanagement