EN

to misinterpret [misinterpreted|misinterpreted] {verb}

volume_up
to misinterpret (även: to misread, to misconstrue)
We must not, though, misinterpret this saying to mean that we should do nothing.
Vi får dock inte misstolka detta talesätt så att det skulle betyda att vi inte bör göra någonting.
Therefore, it is easy to misinterpret a clay layer with low permeability to water of a porous water-bearing layer of sand.
Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand.
It was depressing to hear in the corridors that the Commission’s legal service has refused to accept the outcome of the conciliation or has tried to misinterpret it.
Det var nedslående att höra i korridoren att kommissionens rättstjänst har vägrat att acceptera resultatet av förlikningen eller har försökt misstolka det.
to misinterpret
This expectation of ours must not be misinterpreted in Turkey.
Denna europeiska förväntan får ej missförstås i Turkiet.
Mr President, I wanted to express my concern as some facts are liable to be misinterpreted.
Jag ville uttrycka min oro eftersom vissa saker skulle kunna missförstås.
I would, however, like to ensure that my voting intentions are not misinterpreted.
Jag skulle emellertid vilja försäkra mig om att mitt röstande inte missförstås.
How can the nervous system misinterpret an innocent sensation like the touch of a hand and turn it into the malevolent sensation of the touch of the flame?
Hur kan nervsystemet missuppfatta en oskyldig känsla som en hands beröring och likna det vid känslan av kontakt med en öppen låga?
to misinterpret (även: to misrepresent)

Användningsexempel för "to misinterpret" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must not, though, misinterpret this saying to mean that we should do nothing.
Vi får dock inte misstolka detta talesätt så att det skulle betyda att vi inte bör göra någonting.
EnglishI believe that this would be to misinterpret the report.
Detta är enligt min mening ett berövande av själva andemeningen i betänkandet.
EnglishTherefore, it is easy to misinterpret a clay layer with low permeability to water of a porous water-bearing layer of sand.
Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand.
EnglishI would not like people to be able to misinterpret my words here, and say: ' These MEPs are against modernity and against research' .
Jag skulle inte vilja att man misstolkar detta förslag och säger: "De där parlamentsledamöterna är emot allt modernt och emot forskning. "
EnglishI would not like people to be able to misinterpret my words here, and say: ' These MEPs are against modernity and against research '.
Jag skulle inte vilja att man misstolkar detta förslag och säger: " De där parlamentsledamöterna är emot allt modernt och emot forskning. "
EnglishI say that with as much clarity as I can because I do not want anybody to misinterpret votes that are made against some of the amendments.
Jag säger detta med så mycket klarhet jag kan, för jag vill inte att någon missförstår rösterna som läggs mot vissa av ändringsförslagen.
EnglishHow can the nervous system misinterpret an innocent sensation like the touch of a hand and turn it into the malevolent sensation of the touch of the flame?
Hur kan nervsystemet missuppfatta en oskyldig känsla som en hands beröring och likna det vid känslan av kontakt med en öppen låga?
EnglishIt was depressing to hear in the corridors that the Commission’s legal service has refused to accept the outcome of the conciliation or has tried to misinterpret it.
Det var nedslående att höra i korridoren att kommissionens rättstjänst har vägrat att acceptera resultatet av förlikningen eller har försökt misstolka det.
EnglishIt was depressing to hear in the corridors that the Commission’ s legal service has refused to accept the outcome of the conciliation or has tried to misinterpret it.
Det var nedslående att höra i korridoren att kommissionens rättstjänst har vägrat att acceptera resultatet av förlikningen eller har försökt misstolka det.
EnglishI accept however that there are those in Russia, outside the government, who are not committed to a positive relationship and who might deliberately misinterpret our motives.
Jag accepterar emellertid att det finns de i Ryssland, utanför regeringen, som inte önskar en positiv relation och som avsiktligen kan misstolka våra motiv.
EnglishI will say this quite openly, because I know that some Members would have liked this point to have been officially addressed already; we do not intend to misinterpret this as a bilateral issue.
Jag vill också helt öppet säga, eftersom jag vet att några parlamentsledamöter också gärna hade tagit upp denna fråga officiellt, att vi inte vill missförstå detta som en bilateral fråga.

Synonymer (engelska) till "misinterpretation":

misinterpretation