"mishmash" - Svensk översättning

EN

"mishmash" på svenska

volume_up
mishmash {substantiv}
SV
EN

mishmash {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "mishmash" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is why the mishmash that has come out of this has nothing to do with urgent issues.
Det hopkok detta har resulterat i har därför inte någonting att göra med angelägna frågor.
EnglishThere are some small difficulties, which result in the kind of mishmash which Mr Cunha mentioned.
Det finns några små svårigheter, som leder till hopkok som herr Cunha nämnde.
EnglishThe new Treaty has remained the same mishmash as the old one.
Det nya fördraget har förblivit ett rörigt fördrag, precis som det gamla.
EnglishThen we have a mishmash of sittings running from one week into the next.
Och då blir det en enda stor sammanträdesgröt av veckorna.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
I stället avviker man i betänkandet från ämnet, urvattnar det och blandar ihop allt och inget.
EnglishThis report, which starts off with the best of intentions, quickly becomes an unbelievable mishmash.
   .– Betänkandet börjar med de bästa av intentioner men blir snabbt ett otroligt mischmasch.
English(FR) Ladies and gentlemen, what a mish-mash!
EnglishMoreover, the resolution is more like a mishmash of more or less good intentions to the detriment of precise quantitative and qualitative objectives.
Dessutom är resolutionen snarare ett hopkok av mindre goda avsikter till nackdel för exakta kvantitativa och kvalitativa mål.
EnglishThis mish-mash is just yet another socially useless instrument along the same lines as the ineffective 'Lisbon Strategy' for European economic growth.
Detta sammelsurium är ytterligare ett socialt värdelöst instrument i samma stil som den ineffektiva ”Lissabonstrategin” för ekonomisk tillväxt i Europa.
EnglishThis mish-mash is just yet another socially useless instrument along the same lines as the ineffective 'Lisbon Strategy ' for European economic growth.
Detta sammelsurium är ytterligare ett socialt värdelöst instrument i samma stil som den ineffektiva ” Lissabonstrategin ” för ekonomisk tillväxt i Europa.
English. - (FR) Corporate social responsibility is a mish-mash of a concept that, notwithstanding the imagination of the ultra-Europeans, has nothing original to it.
skriftlig. - (FR) Företagens sociala ansvar är ett hopkok av ett koncept som, vad ultraeuropéerna än tror, inte innehåller någonting nytt.
EnglishHowever, the European social model is a mishmash that pleases no one: a bit of free market here and a bit of welfare state there, mixed with a little green posturing.
Men den europeiska sociala modellen är ett mischmasch som inte gläder någon: lite fri marknad här och lite välfärdsstat där, blandat med lite miljökrumbukter.
EnglishEven in amended form, the resolution is still unacceptable: instead of restricting himself to the execution of the 2002 budget, the rapporteur has made it into a mishmash of his personal ideas.
Det finns ingen garanti för att denna stadga kommer att träda i kraft, vilket jag skulle önska och vilket jag har uttryckt tydligt i tidigare omröstningar.
EnglishIn committee, I had tabled a raft of amendments intended to do away with the worst of the incongruities, particularly those that demonstrated an outlandish mish-mash of strategy and programmes.
Jag har föreslagit en rad ändringsförslag i utskottet för att få bort de mest olämpliga formuleringarna, i synnerhet där man kolossalt blandar samman strategi och program.
EnglishEven in amended form, the resolution is still unacceptable: instead of restricting himself to the execution of the 2002 budget, the rapporteur has made it into a mishmash of his personal ideas.
Även i ändrat skick är resolutionen oacceptabel: I stället för att hålla sig till genomförandet av 2002 års budget har föredraganden gjort resolutionen till ett hopkok av egna idéer.