EN

misguided {adjektiv}

volume_up
misguided (även: indiscriminate)
Mr Howitt's interventionist approach is wholly misguided.
Howitts interventionistiska inställning är helt och hållet omdömeslös.
The former Commission was misguided in thinking that healthcare was just another commercial service.
Den tidigare kommissionen var omdömeslös när den ansåg att hälso- och sjukvård bara var ytterligare en kommersiell tjänst.
The only purpose of the Council directive is to sanction the practices of the European Patent Office, and these practices are both misguided and dangerous.
Det enda syftet med rådets direktiv är att ge stöd åt Europeiska patentverkets praxis, som är både omdömeslös och farlig.
misguided

Användningsexempel för "misguided" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut it is also true that faith in free trade has proved to be misguided.
Men saken är ju också att tron på frihandel har visat sig vara en förfelad tro.
EnglishThe Commission's Work Programme for 1998 is based on misguided political priorities.
Kommissionens arbetsprogram för 1998 är baserat på felaktiga politiska proriteringar.
EnglishOverall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
Rent allmänt är blåkortskonceptet en del av EU:s missriktade, invandringsfientliga politik.
EnglishWe are now paying the penalty for this misguided form of European integration.
Nu kommer räkningen för den förfelade formen av europeisk integration.
EnglishThis is a misguided way of doing politics, and it will get us nowhere.
Detta är fel sätt att bedriva politik, och det kommer inte att leda oss någon vart.
EnglishI see that as politically misguided and as sending the wrong message.
Jag menar att detta är politiskt felaktigt och att det sänder ut fel budskap.
EnglishThe crisis is, of course, attributable not only to misguided monetary policy.
Krisen beror naturligtvis inte enbart på missriktad penningpolitik.
EnglishOtherwise, this misguided report has the potential to destroy that which it seeks to protect.
I annat fall kan detta vilseledande betänkande förstöra det som vi försöker skydda.
EnglishThat is something we must bear in mind if we are to avoid straying into misguided policies.
Detta är en faktor som vi bör ha i åtanke, så att vi inte leds in på felaktig politik.
EnglishThe innovation that we need must not be stifled by misguided legislation.
Den innovation vi behöver får inte kvävas av missriktad lagstiftning.
EnglishThey are backed and blessed by the US in a very misguided policy.
De har Förenta staternas stöd och välsignelse i en mycket missriktad politik.
EnglishThis is a misguided way of doing politics, and it will get us nowhere.
Det sistnämnda får dock inte dubbleras, och vi måste även undvika att byråkratin sväller.
EnglishThose who were misguided may remedy the mistake by abstaining.
De som var vilseledda kan rätta till misstaget genom att lägga ned sin röst.
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Ståndpunkten och resonemanget bakom avskaffandet av undantagsförordningen är missriktade.
EnglishTo try and explain to them why their views are so woefully misguided.
Det är lönlöst att ens försöka förklara varför de är så bedrövligt vilseledda i sina åsikter.
EnglishThat includes misguided and injured people who have succumbed to homosexual inclinations.
Detta gäller även vilseledda och skadade människor som har gett efter för homosexuella böjelser.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Vi tar avstånd från paketet och anser att dess perspektiv är överdrivet abstrakt och vilseledande.
EnglishLet us drop this inaccurate, illogical and misguided resolution.
Låt oss avslå den här felaktiga, ologiska och missvisande resolutionen.
EnglishThis standpoint has long been recognized as outmoded and misguided.
Detta synsätt är sedan länge passerat och erkänt som felaktigt.
EnglishThat is disastrous, and looking ahead to the year 2000, a dangerous and misguided path to go down.
Det är förödande och leder oss på farliga villovägar inför år 2000.

Synonymer (engelska) till "misguided":

misguided