"misfortune" - Svensk översättning

EN

"misfortune" på svenska

volume_up
misfortune {substantiv}
EN

misfortune {substantiv}

volume_up
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
Ett är att erbjuda hjälp efter den olycka som nyligen har drabbat landet.
(LV) Madam President, the misfortune that the Japanese people have experienced is immense.
Japanerna har drabbats av en enorm olycka.
Rather than improving the fate of the local population, these riches are the cause of its misfortune.
Snarare än att förbättra lokalbefolkningens situation orsakar dessa rikedomar dess olycka.
misfortune (även: bad luck, lemon)
Austria, however, unlike Switzerland, has the misfortune to be a member of the EU, of eight years'standing.
Österrike har oturen att till skillnad från Schweiz sedan åtta år vara medlem i EU.
In order to explain why I am putting forward an oral amendment, I said in the debate that this is due to an administrative misfortune.
För att förtydliga att jag lägger fram ett muntligt ändringsförslag talade jag om i plenumdebatten att det handlar om maximal otur i administrativ hantering.
I naturally hope that the free movement of people who have the misfortune to be HIV-positive is not restricted in any way on grounds of public health.
Jag hoppas naturligtvis att den fria rörligheten för människor som har otur att vara hiv-positiva inte begränsas på något sätt på grund av folkhälsa.

Användningsexempel för "misfortune" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne of the aims of politicians is to prevent public misfortune from befalling their people.
Ett av politikernas mål är att förhindra att stora motgångar drabbar deras folk.
EnglishOne is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
Ett är att erbjuda hjälp efter den olycka som nyligen har drabbat landet.
EnglishSo it is scandalous to attempt to blame them for their own misfortune, even in part.
Att göra dem själva ansvariga för deras egen olycka, om än bara delvis, är därför skandalöst.
EnglishI am saying this despite the statements that I have had the misfortune of hearing in this House.
Det säger jag trots de uttalanden som jag tyvärr har fått höra här i kammaren.
EnglishThey are victims, because they have had the misfortune to be born in a beleaguered country.
De är offer, därför att de har haft oturen att födas i ett belägrat land.
EnglishWe often see it as someone else's misfortune until it strikes home.
Vi ser det ofta som något som drabbar andra innan det drabbar oss själva.
EnglishWhat has happened there, and the huge human misfortune, really is difficult to imagine.
Det är verkligen svårt att föreställa sig händelserna där, och den oerhörda mänskliga olyckan.
EnglishWe think that awareness is growing, where misfortune is not fatal.
Vi anser att en medvetenhet håller på att födas, för vilken olyckan inte är något avgörande.
EnglishAustria, however, unlike Switzerland, has the misfortune to be a member of the EU, of eight years'standing.
Österrike har oturen att till skillnad från Schweiz sedan åtta år vara medlem i EU.
EnglishAustria, however, unlike Switzerland, has the misfortune to be a member of the EU, of eight years' standing.
Österrike har oturen att till skillnad från Schweiz sedan åtta år vara medlem i EU.
EnglishRather than improving the fate of the local population, these riches are the cause of its misfortune.
Snarare än att förbättra lokalbefolkningens situation orsakar dessa rikedomar dess olycka.
English(LV) Madam President, the misfortune that the Japanese people have experienced is immense.
(LV) Fru talman! Japanerna har drabbats av en enorm olycka.
EnglishWe, in Scotland, recently in the case the Braer disaster suffered a similar misfortune.
I Skottland drabbades vi av en liknande olycka i samband med ?Braer?-katastrofen för inte så länge sedan.
EnglishWe, in Scotland, recently in the case the Braer disaster suffered a similar misfortune.
I Skottland drabbades vi av en liknande olycka i samband med? Braer? -katastrofen för inte så länge sedan.
EnglishI had the misfortune to live in that system and I know what the situation is like in such a country.
Jag hade olyckan att leva i det systemet, och jag vet hur förhållandena är i ett sådant land.
EnglishThis misfortune may, however, offer opportunities for positive action.
Men även olyckor kan ge tillfälle till positiv handling.
EnglishThen, people are left alone with their misfortune.
Kamerorna är på plats, det finns medkänsla, vi mobiliserar oss och vill hjälpa.
EnglishThe duty of politicians is to serve the people and prevent misfortune.
Politikerna måste tjäna folket och förebygga motgångar.
EnglishInstead, we must always be alert to the poverty and misfortune of people the world over.
Detta kloka talesätt får inte missförstås: det råder oss till envis beslutsamhet snarare än till passivitet.
EnglishInstead, we must always be alert to the poverty and misfortune of people the world over.
I stället måste vi alltid vara vakna inför den fattigdom och olycka som människor runt om i världen lider av.

Synonymer (engelska) till "misfortune":

misfortune