EN

miserable {adjektiv}

volume_up
He's a miserable little man who wants to make everyone else miserable, too.
Han är en olycklig liten man som vill göra alla andra olyckliga också
But people used to say to her, "Why are you so miserable?"
Men folk brukade säga "varför är du så olycklig?"
Hon var inte alls olycklig.
Let us hope that a lasting peace can emerge from this miserable war.
Låt oss hoppas att en bestående fred kan komma ur detta eländiga krig.
Recent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
De senaste dramatiska nyhetsuppgifterna bekräftar den eländiga situationen som befolkningen befinner sig i.
My country's experience from Athens in 1985 and Thessaloniki in 1997 is miserable in the cultural and economic sector.
Mitt lands erfarenheter från Aten 1985 och Thessaloniki 1997 är bedrövliga inom den kulturella och ekonomiska sektorn.
miserable
One thing we mustn't think is that compassion makes you miserable.
-- En sak som vi inte får tänka är att medkänsla gör dig miserabel.
miserable (även: pitiable)
Jag är så ömklig på egen hand.

Användningsexempel för "miserable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is constant tension and living conditions are becoming increasingly miserable.
Det finns en ständig anspänning och levnadsförhållandena blir alltmer outhärdliga.
EnglishIn short, this is a miserable report that is a disgrace to this Parliament!
Kort och gott, det är ett förfärligt betänkande som är en skam för detta parlament!
EnglishThose who succeed in entering the EU illegally then have to endure a miserable existence.
Tillvaron för dem som lyckas ta sig in i EU illegalt är inte heller acceptabel.
EnglishMr President, being a single-parent family does not have to be miserable.
Herr ordförande! Det är inte alltid ett elände med familjer med en förälder.
EnglishWe know that many people without documents are exploited and live in miserable conditions.
Vi vet att många av de papperslösa utnyttjas och lever under miserabla förhållanden.
EnglishAttempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Man misslyckades fullständigt med att komma överens om en frivillig förordning.
EnglishHe's a miserable little man who wants to make everyone else miserable, too.
Han är en olycklig liten man som vill göra alla andra olyckliga också
EnglishLet us hope that a lasting peace can emerge from this miserable war.
Låt oss hoppas att en bestående fred kan komma ur detta eländiga krig.
EnglishOne thing we mustn't think is that compassion makes you miserable.
-- En sak som vi inte får tänka är att medkänsla gör dig miserabel.
EnglishRecent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
De senaste dramatiska nyhetsuppgifterna bekräftar den eländiga situationen som befolkningen befinner sig i.
EnglishThe first and the main victims of this miserable market- and competitiveness-based policy are women.
Kvinnorna är de första och främsta offren för marknadens och konkurrensens hjärtlösa politik.
EnglishThe proposals we are debating this afternoon are a miserable, insufficient response to today's world.
De förslag som vi debatterar här i eftermiddag är ett ynkligt, otillräckligt svar på dagens värld.
EnglishIf you fly a European flag on your car, you can go anywhere, even into the most miserable refugee camp.
Med en europeisk flagga på bilen kommer man fram överallt, ända in i de fattigaste flyktingläger.
EnglishThat is a rather miserable result for 17 million unemployed.
För de 17 miljoner arbetslösa är det ett torftigt resultat.
EnglishThat means we're all alone... and we're miserable and isolated.
Det betyder att vi är... ensamma och olyckliga.
EnglishBut people used to say to her, "Why are you so miserable?"
Men folk brukade säga "varför är du så olycklig?"
EnglishI'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Jag skulle vilja att ni alla pausar ett ögonblick, ni eländiga veklingar, och ser över er miserabla existens.
EnglishThey have no idea of the miserable conditions in which they will be exploited, beaten, tortured and threatened.
De vet inte under vilka fruktansvärda förhållanden de kommer att utnyttjas, bli slagna, torteras eller hotas.
EnglishAre you making anyone miserable on a regular basis?
Gör du livet surt för någon på regelbunden basis?
EnglishA miserable experience which also costs a lot of money.
Ett elände som dessutom kostar mycket pengar.