"misconception" - Svensk översättning

EN

"misconception" på svenska

EN

misconception {substantiv}

volume_up
There is a common misconception that this is a protectionist agenda.
Det finns en allmän missuppfattning om att detta är en protektionistisk dagordning.
. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
. - (PT) Detta betänkande innehåller bland annat en ren missuppfattning.
However, there is a general misconception on our revenues.
Det råder dock en allmän missuppfattning om våra intäkter.

Användningsexempel för "misconception" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe first misconception concerns the reform of the Stability and Growth Pact.
Den första missuppfattningen gäller reformen av stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishI think that there is still a good measure of misconception in this regard.
Jag tror att det fortfarande råder en hel del missuppfattningar på detta område.
English. - (PT) Amongst other things, this report contains a veritable misconception.
skriftlig. - (PT) Detta betänkande innehåller bland annat en ren missuppfattning.
EnglishIt would be a misconception to think that it does not have to take any notice of anybody.
Det skulle dock vara ett missförstånd att tro att den inte behöver bry sig om någon.
EnglishThere is a common misconception that this is a protectionist agenda.
Det finns en allmän missuppfattning om att detta är en protektionistisk dagordning.
EnglishSo the idea of a spendthrift European Parliament is a misconception.
Uppfattningen om ett slösande Europaparlament är då också en missuppfattning.
EnglishI think that there is still a good measure of misconception in this regard.
Vi måste med hänsyn till processens gång kunna fatta beslut i god tid.
EnglishFurthermore, we urgently need to correct the misconception that, 'immigration equals workers '.
Kopplingen " invandring är lika med arbetstagare " måste också snarast upphöra.
EnglishFurthermore, we urgently need to correct the misconception that, 'immigration equals workers' .
Kopplingen "invandring är lika med arbetstagare" måste också snarast upphöra.
EnglishThat misconception is often created by those who put a populist spin on historical events.
Den missuppfattningen skapas ofta av dem som ger historiska händelser en populistisk vinkling.
EnglishThis is, in fact, a reaction to a second common misconception.
Därmed ger jag också direkt en reaktion på ett andra missförstånd som är allmänt spritt.
EnglishThis way they perpetrate the misconception of EU democracy.
På detta sätt blir de skyldiga till att EU-demokratin missuppfattas.
EnglishAnd to assume that Article K.9 can solve the problem of the third pillar certainly is a misconception.
För artikel K 9 är en illusion om vi tror att den kan lösa problemet med den tredje pelaren.
EnglishThis represents a serious misconception and analytical error.
Kolleger! Här begås ett allvarligt tanke- och analysfel.
EnglishHowever, there is a general misconception on our revenues.
Det råder dock en allmän missuppfattning om våra intäkter.
EnglishIt is a misconception that economic development and environmental protection would be in conflict with one another.
Det är en missuppfattning att ekonomisk utveckling och miljöskydd inte går att kombinera.
EnglishThis is a complete misconception, in my view.
Låt mig säga er att det enligt mitt tycke är en felaktig uppfattning.
EnglishSo I would also ask our colleagues on the rostrum to help dispel this misconception at last.
Jag har också en vädjan till kollegerna på åskådarläktaren om att de medverkar till att dessa missförstånd undanröjs.
EnglishIt was a total misconception, it was done in a hurry, without thinking about the future of agriculture.
Det var en total missuppfattning, det genomfördes under stor brådska, utan en tanke på jordbrukets framtid.
EnglishThis represents a serious misconception and analytical error.
Här begås ett allvarligt tanke- och analysfel.