EN

mischief {substantiv}

volume_up
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
Att göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
Any legislation that we draw up must be proportionate to the abuse or the mischief which it is intended to address.
All lagstiftning som vi utformar måste stå i proportion till det missbruk eller den skada som den är avsedd att ta itu med.
And, as we have already heard, it has provided those that do not really have the wider, democratically expressed interest of the people of Gibraltar at heart with an opportunity to make mischief.
Och, som vi redan har hört, har det gett dem som egentligen inte har något större, demokratiskt och ärligt uttryckt intresse av folket i Gibraltar, ett tillfälle att göra skada.
mischief (även: joke)
mischief (även: hurt)
volume_up
åverkan {enb. sing.} (bestämd form)
The Rome Statute is flawed, as it would allow political mischief against American troops and political leaders.
Romstadgan har sina brister, eftersom den skulle tillåta politisk åverkan mot amerikanska trupper och politiska ledare.
mischief
mischief
mischief
mischief (även: roguery)

Användningsexempel för "mischief" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
Att göra tre eller fler misstag är ett tecken på dumhet, galenskap eller avsiktlig vilja att skada.
EnglishThe Rome Statute is flawed, as it would allow political mischief against American troops and political leaders.
Romstadgan har sina brister, eftersom den skulle tillåta politisk åverkan mot amerikanska trupper och politiska ledare.
EnglishAny legislation that we draw up must be proportionate to the abuse or the mischief which it is intended to address.
All lagstiftning som vi utformar måste stå i proportion till det missbruk eller den skada som den är avsedd att ta itu med.
EnglishThis is not proposed out of mischief.
Jag föreslår det inte för att vålla förtret.
EnglishIn regard to the fruit market, I understand it will create a great many opportunities for mischief such as mandatory rules that all fruit must come from inside the EU.
När det gäller fruktmarknaden förstår jag att det kommer att skapa mycket oreda som exempelvis obligatoriska bestämmelser om att all frukt måste komma från EU.
EnglishThere must be no doubt about the fact that we will have to keep on fighting for this mischief with flags of convenience to stop, and, above all, for illegal fishing to be curbed.
Det får inte ifrågasättas att vi måste fortsätta att kämpa för att ofoget med billighetsflagg skall upphöra och att framför allt också det olagliga fisket skall stävjas.
EnglishIt is essential that the European Union makes clear at the highest level - that of the assembled Prime Ministers - its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate.
Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat.
EnglishWe also believe there is a danger that the International Criminal Court will be used to make political mischief by parties hostile to our American allies.
Vi tror också att det finns en risk för att Internationella brottmålsdomstolen kommer att användas av parter som är fientligt inställda mot våra amerikanska allierade för att skapa politisk missämja.
EnglishAnd, as we have already heard, it has provided those that do not really have the wider, democratically expressed interest of the people of Gibraltar at heart with an opportunity to make mischief.
Och, som vi redan har hört, har det gett dem som egentligen inte har något större, demokratiskt och ärligt uttryckt intresse av folket i Gibraltar, ett tillfälle att göra skada.
EnglishTabling amendments at this stage of the process is simply the irresponsible mischief making of those who rather play party politics than win improved working and living conditions for our citizens.
Att i detta skede av processen lägga fram ändringsförslag är oansvarigt av dem som hellre utövar partipolitik än åstadkommer förbättrade arbets- och levnadsvillkor för våra medborgare.

Synonymer (engelska) till "mischief":

mischief
mischief-maker