"miscarriage" - Svensk översättning

EN

"miscarriage" på svenska

EN

miscarriage {substantiv}

volume_up
miscarriage
It is in the interests of the citizens of Europe that this premature birth does not become a miscarriage.
Det ligger i de europeiska medborgarnas intresse att denna för tidiga födsel inte blir ett missfall.
Television has shown us that women still suffer miscarriages 25 years after the disaster.
Vi har sett på tv att kvinnor fortfarande får missfall 25 år efter katastrofen.
It has now been adequately proven that fertility is decreasing and the number of miscarriages is rising as a result of environmental influences.
Det finns numera tillräckliga bevis för att fertiliteten minskar och att antalet missfall ökar till följd av miljöpåverkan.

Användningsexempel för "miscarriage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe miscarriage of justice suffered by Tenzin Delek must be put right.
Tenzin Deleg Rinpoche måste få upprättelse efter det rättsövergrepp han utsatts för.
EnglishThis is an irreparable decision which is at times even based on a miscarriage of justice.
Detta är ett oåterkalleligt beslut som ibland till och med grundas på felaktiga domar.
EnglishThe European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
Den europeiska arresteringsordern är ett stort justitiemord i sig.
EnglishIt is in the interests of the citizens of Europe that this premature birth does not become a miscarriage.
Det ligger i de europeiska medborgarnas intresse att denna för tidiga födsel inte blir ett missfall.
EnglishIn this specific case, there are reasons to suspect that there has been a miscarriage of justice.
I detta specifika fall finns det grundade tvivel, även hos den amerikanska allmänna opinionen, om att domen är felaktig.
EnglishThis trial has been carefully watched internationally and if there is a negative verdict it will undoubtedly be a miscarriage of justice.
Rättegången har följts noggrant i världen och om det blir en fällande dom kommer det utan tvekan att röra sig om ett justitiemord.
EnglishPrior to that, I and colleagues had the onerous task of determining whether a case should be referred back to the High Court because of an alleged miscarriage of justice.
Vi bör alltid komma ihåg att inte heller brottsligheten är oföränderlig under de moderna omständigheterna.
EnglishOur leader's wife, Kapka Siderova, had a miscarriage because the harassment against her got so far that charges were pressed against her in a fabricated political trial.
Vår partiledares hustru, Kapka Siderova, fick missfall efter att trakasserierna mot henne gick så långt att hon åtalades i en falsk politisk rättegång.
EnglishThe consumption of alcohol while pregnant increases the risk of miscarriage and is liable to damage and affect the growth of the foetus’s cells.
Alkoholkonsumtion under graviditeten ökar risken för missfall och kan skada och påverka fostercellernas tillväxt samt leda till att barnet får livslånga fysiska eller psykiska problem.
EnglishNot only has he suffered a gross miscarriage of justice, but he is also the victim of discrimination on grounds of nationality, contrary to the letter and spirit of EU law.
Han har inte bara fallit offer för ett justitiemord utan han är också ett offer för diskriminering på grund av sin nationalitet, i strid med EU: s lagstiftning.
EnglishPrior to that, I and colleagues had the onerous task of determining whether a case should be referred back to the High Court because of an alleged miscarriage of justice.
Innan detta gjordes hade jag och mina kolleger den tunga uppgiften att avgöra om ett rättsfall skulle återförvisas till överrätten på grund av misstanke om domvilla.

Synonymer (engelska) till "miscarriage":

miscarriage