"mis-" - Svensk översättning

EN

"mis-" på svenska

EN

mis-

volume_up

Användningsexempel för "mis-" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe know that it is specifically with cannabis that most people who end up mis-using heroin, cocaine and amphetamines begin.
Vi vet att det flesta som hamnar i missbruk av heroin, kokain och amfetamin börjar just med hasch.
EnglishAny labelling in any Member State which mis-states the origin of the beef in question is a failure to comply with that piece of legislation.
En märkning i ett medlemsland som felaktigt uppger nötköttets ursprung är ett brott mot denna lagstiftning.
EnglishGeneral, this is the mis-over-hitting.
EnglishMinħabba l-passat kolonjali tagħha, l-iskejjel statali ta’ Malta huma prinċipalment mnebħa mis-sistema edukattiva Ingliża.
Med anledning av landets förflutna som brittisk koloni har den statliga skolan i Malta många drag från det brittiska skolsystemet.
EnglishWales has not had to return any funds for mis-spending, despite the UK as a whole not receiving a clean bill of health.
Wales har inte behövt återlämna några medel på grund av felanvändning, trots att Storbritannien som helhet inte har klarat sig undan med friskintyg.
EnglishGuess I was mis... misdirected.
EnglishThese policy areas are a part of the Member States' own area of responsibility and ought not to be (mis)used to construct a supranational policing and legal system.
Dessa politiska områden tillhör medlemsstaternas eget ansvarsområde och bör inte utnyttjas för uppbyggnad av en överstatlig polis och ett överstatligt rättssystem.

"mischievous glint in" på svenska

mischievous glint in
Swedish
  • busiga glint i
  • busig glimt i
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mischievous grin" på svenska

mischievous grin
Swedish
  • busiga flin
  • busig flin
Mera chevron_right

"miss a game" på svenska

miss a game
Swedish
  • missar ett spel
  • missa ett spel
Mera chevron_right