EN

mirrors {pluralis}

volume_up
mirrors
This also mirrors our message to the Commission.
Detta speglar också vårt budskap till kommissionen.
I don't rely on mirrors, so I always take Polaroids.?
Jag litar inte på speglar, så jag tar alltid polaroidbilder.
I ett soligt rum framför speglar.

Användningsexempel för "mirrors" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd she says that Roman humor mirrors the construction of Roman society.
Och hon skriver att humorn i romarriket avspeglar samhällsstrukturen i romarriket.
EnglishThe method of financing the additional mirrors was also aptly described.
Metoden för att finansiera de extra speglarna beskrevs mycket adekvat.
EnglishRear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors (vote)
Backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (omröstning)
EnglishRetrofitting of mirrors to heavy goods vehicles (vote)
Montering i efterhand av backspeglar på tunga lastbilar (omröstning)
EnglishFinally, the increase in the lump sums to EUR 50 000 is important, because it mirrors current costs.
Slutligen är höjningen av klumpsummorna till 50 000 euro viktig eftersom den speglar löpande kostnader.
EnglishI don't rely on mirrors, so I always take Polaroids.?
Jag litar inte på speglar, så jag tar alltid polaroidbilder.
EnglishMr President, the 2002 budget for the European Union mirrors its anti-grass roots and arbitrary policy.
Herr talman! Europeiska unionens budget för 2002 är en spegel av dess impopulära och egenmäktiga politik.
EnglishResearch shows that the situation in my own state of Ireland mirrors the problem experienced across Europe.
Forskning visar att situationen i mitt land - Irland - återspeglar de problem som upplevs runtom i EU.
EnglishThis also mirrors our message to the Commission.
Detta speglar också vårt budskap till kommissionen.
EnglishThis is ruled by secret committees, faceless bullying bureaucrats, and accountability by smoke and mirrors.
EU styrs av hemliga kommittéer, ansiktslösa, översittande byråkrater och en ansvarsskyldighet av dimma och speglar.
English. - I voted for this report as the situation in Ireland mirrors the problem experienced across Europe.
skriftlig. - (EN) Jag röstade för betänkandet eftersom läget i Irland återspeglar de problem som förekommer i Europa.
EnglishWe know that chimpanzees and some other creatures can recognize themselves in mirrors -- "self" as opposed to "other."
Vi vet att schimpanser och några andra djur kan känna igen sig själva i en spegel – skilja sitt eget själv från andras.
EnglishNorth Africa, revolving mirrors, solar cells, continuous-current transmission and meeting 15% of energy requirements.
Nordafrika, vridbara speglar, solceller, kontinuerlig strömöverföring och att uppfylla målet 15 procent av energibehovet.
EnglishOther alternatives include energy-producing greenhouses and houses, geothermal energy and solar mirrors; so much can be done.
Andra alternativ omfattar energiproducerande växthus och hus, geotermisk energi och solspeglar, så mycket kan göras.
EnglishAnd finally, in the shade under the mirrors, it's possible to grow all sorts of crops that would not grow in direct sunlight.
Och slutligen, i skuggan under speglarna, så kan vi odla en mängd olika sorters grödor som inte kan växa i direkt solljus.
EnglishOr in a sunny room in front of mirrors.
EnglishMadam President, I am concerned that the Commission's calculations on international climate finance are just smoke and mirrors.
(EN) Fru talman! Jag är orolig att kommissionens beräkningar av den internationella klimatfinansieringen bara är dimridåer.
EnglishBut the offer on the table from the Commission is a smoke-and-mirrors proposal which developing counties have every reason to question.
Men det erbjudande som kommissionen lagt fram är en rökridå som utvecklingsländerna har all anledning att ifrågasätta.
EnglishThe difference in wages mirrors the serious inequalities that can be observed on the labour market and that affect women most of all.
Löneskillnaderna speglar de allvarliga orättvisor som kan iakttas på arbetsmarknaden och som framför allt drabbar kvinnor.
EnglishBut this is all smoke and mirrors.